1
00:00:03,020 --> 00:00:04,624
DRUHÁ ČASŤ

2
00:00:05,340 --> 00:00:08,861
ODCUDZENIE SA KRESŤANSKEJ VIERE

3
00:00:15,062 --> 00:00:30,062
Preklad z anglických a ruských titulkov:
M. M.

4
00:00:33,960 --> 00:00:39,399
"Ak zoberieš pod otcovskú ochranu
nášho sedemročného Balduina II.,"

5
00:00:39,400 --> 00:00:45,479
"Zbor barónov v Konštantínopole
ťa bude považovať za svojho otca."

6
00:00:45,480 --> 00:00:48,479
"Naše impérium
sa vlastnými silami dohodne"

7
00:00:48,480 --> 00:00:52,039
"s jedným z byzantských imperátorov,
ktorý vládne v Nikeji,"

8
00:00:52,040 --> 00:00:55,879
"dúfajúc, že druhý byzantský imperátor -
Teodor Komnenos,"

9
00:00:55,880 --> 00:00:59,439
"bude reagovať na našu svadbu
vyhlásením platného spojenectva s nami."

10
00:00:59,440 --> 00:01:04,399
"Poznajúc tvoju ľudskosť a nehu..."

11
00:01:04,400 --> 00:01:07,439
Zoberieš ma
do Carihradu - Konštantínopolu?

12
00:01:07,440 --> 00:01:11,639
Áno, princezná...
ak to tvoj otec dovolí.

13
00:01:11,640 --> 00:01:16,159
Dovolíš to?

14
00:01:16,160 --> 00:01:21,839
- Myslím, že dovolím.
- Otec myslí, že to dovolí.

15
00:01:21,840 --> 00:01:26,879
Som veľmi rád, princezná.
Dovolí mi princezná pokračovať?

16
00:01:26,880 --> 00:01:30,639
Ak je to dôležité, pokračuj.

17
00:01:30,640 --> 00:01:36,559
"...ak zložíš prísahu Bohu, Svätej Trojici,
Zboru barónov v Konštantínopole,"

18
00:01:36,560 --> 00:01:41,279
"v mene svojho imperátora Balduina II.,
uisťuje ťa, že vernejších služobníkov,"

19
00:01:41,280 --> 00:01:45,039
"než rytierov Svätého Kríža, mať nebudeš!"

20
00:01:45,040 --> 00:01:49,639
Spečatené Francescom de Rossim -
grófom Piemontu a Arden,

21
00:01:49,640 --> 00:01:52,999
Pierrom de Strycem -
vojvodom z Vendée a barónom z Blois,

22
........