1
00:00:05,353 --> 00:00:07,957
V ROCE 1837
BYLA MONARCHIE V KRIZI.

2
00:00:08,657 --> 00:00:11,857
NEMOCNÝ KRÁL VILÉM IV.
SE PŘESUNUL DO WINDSORU.

3
00:00:12,182 --> 00:00:14,681
DĚDIČKOU TRŮNU SE STALA

4
00:00:14,682 --> 00:00:17,682
JEHO OSMNÁCTILETÁ
NETEŘ ALEXANDRINA...

5
00:01:06,439 --> 00:01:09,517
Promiňte, madam,
ale je tu posel z Windsoru.

6
00:01:10,877 --> 00:01:13,747
Na pravé paži
má černou pásku.

7
00:01:16,511 --> 00:01:18,717
Víte to jako první.

8
00:01:22,517 --> 00:01:24,101
Nikdo jiný to neví?

9
00:01:24,109 --> 00:01:26,915
Šel jsem ihned za vámi,
sire Johne, podle pokynů.

10
00:01:26,916 --> 00:01:29,517
Jste dobrý muž.
Musím se vrátit k práci.

11
00:01:31,837 --> 00:01:34,907
A vám doporučuji,
abyste se lépe upravil.

12
00:01:34,957 --> 00:01:38,117
Nyní jste správcem
královniny domácnosti.

13
00:01:58,277 --> 00:01:59,987
Je tu posel.

14
00:02:00,037 --> 00:02:01,827
A má černou pásku,

15
00:02:01,877 --> 00:02:03,957
Vaše Veličenstvo.

16
00:02:20,197 --> 00:02:22,027
To zvládnu, Lehzenová.

17
00:02:22,077 --> 00:02:23,357
Sama.

18
00:02:39,495 --> 00:02:41,805
Je mou smutnou
povinností vás informovat

19
00:02:41,806 --> 00:02:45,156
že krátce po druhé
hodině král vydechl naposledy.

20
00:02:45,157 --> 00:02:47,027
Ubohý strýček.

21
00:02:47,237 --> 00:02:49,707
Buď Bůh milostiv jeho duši.

22
00:02:53,837 --> 00:02:55,437
Vaše Veličenstvo.

23
........