1
00:01:06,402 --> 00:01:13,275
Howlův kráčející zámek

2
00:01:40,878 --> 00:01:41,768
Sofie.

3
00:01:42,178 --> 00:01:44,268
Právě jsme zavřeli.
Už ses napracovala až až.

4
00:01:44,408 --> 00:01:46,678
Nepůjdeš tentokrát s námi?

5
00:01:46,918 --> 00:01:50,008
Kdepak, ještě to dokončím.
Běžte a bavte se.

6
00:01:50,248 --> 00:01:52,148
Jak myslíš.

7
00:01:53,088 --> 00:01:54,418
Jdeme, holky.

8
00:01:54,418 --> 00:01:57,617
- Počkejte! - Jsem hotová! - Jak vypadám?
- Podívejte, to je Howlův zámek!

9
00:01:57,657 --> 00:01:59,057
- Cože? - Kde? - Howl? - Kde?

10
00:01:59,197 --> 00:02:01,187
Páni, a takhle blízko!

11
00:02:01,217 --> 00:02:03,127
Myslíš, že nás vidí?

12
00:02:03,167 --> 00:02:05,327
Myslíš, že se chystá do města?

13
00:02:12,677 --> 00:02:13,437
Je pryč...

14
00:02:13,577 --> 00:02:16,237
Ne, jen se schoval v mlze.

15
00:02:16,377 --> 00:02:18,937
Slyšeli jste, co se stalo té holce,
Martě, z Jižního přístavu?

16
00:02:19,077 --> 00:02:21,477
Prý ji Howl vyrval srdce z těla.

17
00:02:21,577 --> 00:02:23,416
- Teď aych se bála vyjít ven...
- Cože?

18
00:02:23,546 --> 00:02:26,046
Žádný strach, Howl má
spadeno jen na hezké dívky.

19
00:02:27,786 --> 00:02:29,146
Tak holky, jdeme.

20
00:02:29,196 --> 00:02:30,456
Vy jste ale...

21
00:04:35,522 --> 00:04:38,182
Copak to tu máme.
Malou ztracenou myšku.

22
00:04:38,592 --> 00:04:40,352
Kdepak, já se neztratila.

23
00:04:40,532 --> 00:04:42,501
Myška má určitě žízeň.

24
........