1
00:00:02,709 --> 00:00:04,293
"Dříve"

2
00:00:04,294 --> 00:00:06,253
Omlouvám se.
Vždy zapomenu.

3
00:00:06,254 --> 00:00:08,340
Nejde mě vidět,
pokud nechci být viděn.

4
00:00:11,092 --> 00:00:11,967
Bože!

5
00:00:11,968 --> 00:00:13,010
Říkej mi Chucku.

6
00:00:13,011 --> 00:00:14,011
Hledám Boha.

7
00:00:14,012 --> 00:00:15,346
Nevidíš, co se děje?

8
00:00:15,347 --> 00:00:18,432
Všichni tví vyvolení trpí!

9
00:00:18,433 --> 00:00:20,434
Ukaž se!

10
00:00:20,435 --> 00:00:21,894
Říkej mi Donatello.

11
00:00:21,895 --> 00:00:23,354
Tenhle chlápek je prorok?

12
00:00:23,355 --> 00:00:25,105
Netušil, že je další na řadě.

13
00:00:25,106 --> 00:00:27,858
Jak by mohl?
Ještě ho nezasáhla boží síla.

14
00:00:27,859 --> 00:00:30,194
A co Amara?
Je to tvoje sestra.

15
00:00:30,195 --> 00:00:31,904
I za ni jsem vzal zodpovědnost.

16
00:00:31,905 --> 00:00:33,113
Zamknul jsem ji.

17
00:00:33,114 --> 00:00:34,740
Takže ji necháš vyhrát?

18
00:00:34,741 --> 00:00:36,700
Co je to za plán, nechat se zabít?

19
00:00:36,701 --> 00:00:37,826
Znám ji.

20
00:00:37,827 --> 00:00:40,996
Zničí tebe i vše,
co jsi kdy stvořil.

21
00:00:40,997 --> 00:00:42,414
Sama mi to řekla.

22
00:00:42,415 --> 00:00:44,041
Potřebuješ jakoukoliv pomoc.

23
00:00:44,042 --> 00:00:46,543
Plán je zachránit Lucifera.

24
00:00:46,544 --> 00:00:49,755
Ten nás přenese z Amařiny skrýše
........