1
00:00:06,321 --> 00:00:11,747
Reddington tě nenajde,
jestli v to doufáš, nebo se toho bojíš.

2
00:00:12,218 --> 00:00:17,213
Tom je naživu. Nemáš Agnes.
Nebojím se vůbec o nic.

3
00:00:17,333 --> 00:00:21,001
Nebudu se omlouvat,
že chci vzkřísit rodinu.

4
00:00:21,003 --> 00:00:23,437
I když to znamená zničit tu moji?

5
00:00:23,439 --> 00:00:25,773
Reddington mi tě sebral.

6
00:00:25,775 --> 00:00:30,563
A ty ho za to nenávidíš,
za to že ti ukradl dítě.

7
00:00:31,147 --> 00:00:32,846
Vím, jaký je to pocit.

8
00:00:32,848 --> 00:00:36,917
Agnes bys měla u sebe,
kdyby ses nepokusila utéct.

9
00:00:36,919 --> 00:00:38,256
Ano.

10
00:00:39,755 --> 00:00:41,988
Ale stejně tak ty.

11
00:00:44,760 --> 00:00:46,994
- Mluv.
- Mám to dítě.

12
00:00:46,996 --> 00:00:52,915
<i>Najdi cestu přes Straits,
pak zavolej kanceláři v Keys. Rychle.</i>

13
00:00:53,035 --> 00:00:56,270
Agnes není se svou
matkou už příliš dlouho.

14
00:01:07,882 --> 00:01:09,650
Zabije nás!

15
00:01:27,404 --> 00:01:30,490
The Blacklist 4x02
Mato (Nr. 66)

16
00:01:30,610 --> 00:01:33,093
překlad: jeriska03 a lukascoolarik
korekce: jeriska03

17
00:01:33,213 --> 00:01:35,112
www.neXtWeek.cz

18
00:01:44,683 --> 00:01:47,732
Dítě... Ne!

19
00:02:04,584 --> 00:02:06,406
- Liz a Agnes?
- Ne.

20
00:02:06,526 --> 00:02:09,004
- Prosím, pomoz panu Kaplanovi.
- Jste v pořádku?

21
00:02:15,959 --> 00:02:17,599
Kde jsou?

22
00:02:17,719 --> 00:02:22,628
- V nebezpečí. Jak jsi nás našel?
- Aram pro mě sledoval to auto.
........