1
00:00:12,430 --> 00:00:17,935
Teroristé plánují atentát
na prezidentského kandidáta.

2
00:00:18,019 --> 00:00:21,305
Unesli mou ženu a dceru.

3
00:00:21,397 --> 00:00:24,601
A mí spolupracovníci
jsou možná zapletení do obou věcí.

4
00:00:25,318 --> 00:00:31,237
Jsem federální agent Jack Bauer.
Toto je nejdelší den mého života.

5
00:00:32,635 --> 00:00:35,838
Následující události
se odehrávají mezi 12.00 a 13.00

6
00:00:35,930 --> 00:00:39,014
v den prezidentských primárek v Kalifornii.

7
00:01:07,127 --> 00:01:09,453
Nezastavuj se.

8
00:01:14,134 --> 00:01:16,590
Neille, odřízni je na polní cestě.

9
00:01:16,679 --> 00:01:20,178
Ostatní běžte za ním.

10
00:01:20,266 --> 00:01:22,554
Za tohle mužeš ty.

11
00:01:23,894 --> 00:01:28,355
Odřízneme je na polní cestě.
Bauera, jeho ženu a dceru. A Ricka.

12
00:01:28,440 --> 00:01:31,311
Nesmí se vrátit zpátky.

13
00:01:31,402 --> 00:01:35,020
- Myslel jsem, že ho zmáknu.
- Přestaň myslet.

14
00:01:52,047 --> 00:01:55,666
Musíme běžet dál.

15
00:01:55,759 --> 00:01:58,464
- A co když táta není...
- Tátovi nic není.

16
00:01:58,554 --> 00:02:01,127
Máme na něj počkat u té vodárenské věže.

17
00:02:01,223 --> 00:02:05,636
Musíme běžet podél potoka. Jdeme. Tak pojď.

18
00:02:14,153 --> 00:02:17,688
- Já už nemužu.
- Mlč. Mužeš, a pujdeš.

19
00:02:17,781 --> 00:02:21,731
- Brzdím vás.
- To tedy ano, tak radši přidej.

20
00:02:24,246 --> 00:02:26,120
K zemi.

21
00:02:38,052 --> 00:02:40,128
Kde seš?

22
00:02:41,597 --> 00:02:43,673
Jo. Tady nic.

23
00:03:23,722 --> 00:03:25,798
Mužeme jít dál.
........