1
00:01:01,276 --> 00:01:03,767
JOHN HERNDON MERCER
25. ČERVNA 1976

2
00:01:04,029 --> 00:01:06,022
"A ANDĚLŮ ZPĚV ZNÍ"

3
00:01:38,772 --> 00:01:43,101
PŮLNOC
V ZAHRADĚ DOBRA A ZLA

4
00:02:03,839 --> 00:02:06,211
Neočumuj, Flavie.

5
00:02:06,466 --> 00:02:09,670
Já tě znala už jako ometáka
z Bull Street.

6
00:02:56,808 --> 00:02:59,050
Promiňte!
Kde tu seženu taxíka?

7
00:02:59,311 --> 00:03:00,342
Právě odjel.

8
00:03:00,604 --> 00:03:03,225
Můžete si ho zavolat,
ale radši počkejte, až se vrátí.

9
00:03:03,482 --> 00:03:05,190
Nebo vás svezu.

10
00:03:05,442 --> 00:03:07,399
- Do Jones Street?
- To se ví.

11
00:03:08,153 --> 00:03:09,481
Věci si dejte dozadu.

12
00:03:14,701 --> 00:03:17,157
Vpravo je Pirátský dům...

13
00:03:17,412 --> 00:03:19,785
...z roku 1794.

14
00:03:20,040 --> 00:03:23,990
Tam se ti ničemové
dělili o kořist.

15
00:03:25,796 --> 00:03:28,084
Vedle bydlel
generál Sherman.

16
00:03:28,340 --> 00:03:31,257
Odpočíval tu
po vypálení Atlanty.

17
00:03:31,510 --> 00:03:33,218
Chtěl spálit i Savannah...

18
00:03:33,470 --> 00:03:36,590
...ale naši do něj lili
dělostřelecký punč...

19
00:03:36,848 --> 00:03:39,256
...a pořádali pro něj
večírky...

20
00:03:39,518 --> 00:03:41,427
...a tak tohle město ušetřil.

21
00:03:41,687 --> 00:03:44,012
Forsythův park.

22
00:04:09,840 --> 00:04:11,334
Hledáte něco?

23
........