1
00:00:06,008 --> 00:00:07,750
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,750 --> 00:00:09,774
Už stanovili
datum vaší popravy.

3
00:00:09,775 --> 00:00:11,109
- Kdy?
- Za 30 dní.

4
00:00:11,110 --> 00:00:13,043
Říkala jste,
že najdete Marii.

5
00:00:13,078 --> 00:00:15,010
<i>Na nalezení
svědka máte týden.</i>

6
00:00:15,013 --> 00:00:17,730
Poté bude datum
popravy nezvratné.

7
00:00:17,739 --> 00:00:20,316
Našli jsme člověka,
co dával Sutterovi informace.

8
00:00:20,317 --> 00:00:21,362
Phillip Allen, vím.

9
00:00:21,363 --> 00:00:23,782
Přišel ke mně
pro dohodu a já mu ji dal.

10
00:00:23,783 --> 00:00:25,783
- Ne, to nedal.
- V klidu.

11
00:00:25,784 --> 00:00:28,253
Co se Komise týče, Mike
nás dovedl ke svědkovi,

12
00:00:28,254 --> 00:00:31,044
který toho parchanta uvrhne
za mříže po zbytek života.

13
00:00:31,045 --> 00:00:34,026
Máte na své přiznání
Komisi a záchranu málo času.

14
00:00:34,060 --> 00:00:35,438
Nikdy otce nezradím.

15
00:00:35,462 --> 00:00:38,756
Nevzal jsem dohodu kvůli tomu
hajzlovi, ale kvůli své ženě.

16
00:00:38,757 --> 00:00:41,465
Jestli ji ještě
jednou sám kontaktuješ,

17
00:00:41,466 --> 00:00:43,634
přísahám,
že z tebe vymlátím duši.

18
00:00:43,870 --> 00:00:46,137
Jim Rogers
našel tu vaši svědkyni.

19
00:00:46,172 --> 00:00:48,072
Zemřela před třemi lety.

20
00:00:48,107 --> 00:00:49,540
Donášíš na spolubydlu.

21
00:00:49,575 --> 00:00:53,778
Já to vím, a jestli mě nedostaneš
ven, spolubydla se to dozví taky.

........