1
00:00:00,684 --> 00:00:03,637
V minulej časti ste videli...
- Kto ušiel z Pekla?

2
00:00:03,777 --> 00:00:04,777
Mama.

3
00:00:04,811 --> 00:00:06,923
Otec sa vytočil a vyhodil ma z domu.

4
00:00:06,947 --> 00:00:08,180
A čo tvoja mama urobila?

5
00:00:08,206 --> 00:00:09,757
Len tam tak postávala
a nechala to tak.

6
00:00:09,783 --> 00:00:12,151
A niekoľko tisícok rokov
vyhodil otec aj ju.

7
00:00:12,219 --> 00:00:15,955
Tak som urobil pre ňu to isté, nič.

8
00:00:16,023 --> 00:00:18,824
Takže, Mama Morningstarová je na úteku.

9
00:00:18,892 --> 00:00:20,159
Nikdy som ju nedokázala zlomiť.

10
00:00:20,227 --> 00:00:21,453
Nepoddala sa.

11
00:00:21,454 --> 00:00:23,406
- Čo tu robíš?
- Bol som degradovaný.

12
00:00:23,430 --> 00:00:25,364
Som pridelený ako asistent.

13
00:00:25,432 --> 00:00:28,000
Klamal si mi, že si doktor.

14
00:00:28,068 --> 00:00:29,368
Uvedomuješ si

15
00:00:29,436 --> 00:00:31,537
do akej pozície si ma dostal?

16
00:00:34,241 --> 00:00:36,242
Ak ma neprišla zabiť,

17
00:00:36,310 --> 00:00:37,944
tak neviem čo tu robí.

18
00:00:38,011 --> 00:00:39,423
To je desivé.

19
00:00:41,248 --> 00:00:42,281
Lucifer.

20
00:00:42,349 --> 00:00:43,349
Mama.

21
00:00:43,383 --> 00:00:45,251
Pomôž mi.

22
00:00:49,489 --> 00:00:50,767
Pane?

23
00:00:50,791 --> 00:00:52,168
- Ste v poriadku?
- Odpadol.

24
00:00:52,192 --> 00:00:54,527
- Vie niekto prvú pomoc?
........