1
00:00:00,684 --> 00:00:03,637
<i>- V minulých dílech...</i>
- Kdo utekl z pekla?

2
00:00:03,777 --> 00:00:04,777
Mamka.

3
00:00:04,811 --> 00:00:06,968
Táta se naštval a vyhodil mě z domu.

4
00:00:07,056 --> 00:00:09,695
- A co udělala tvoje máma?
- Jen tam stála a nic neudělala.

5
00:00:09,783 --> 00:00:12,540
Nicméně, o pár tisíc let
později ji táta vykopnul taky.

6
00:00:12,648 --> 00:00:15,845
Takže jsem pro ni udělal to,
co ona pro mě. Vůbec nic.

7
00:00:16,195 --> 00:00:18,814
Tak máma Morningstarová je venku.

8
00:00:18,900 --> 00:00:21,563
Nikdy jsem ji nedokázala
zlomit. Nevzdala to.

9
00:00:21,679 --> 00:00:23,586
- Co tady děláš?
- Degradovali mě.

10
00:00:23,647 --> 00:00:25,688
Poslali mě, abych pomáhal s případy.

11
00:00:25,948 --> 00:00:28,438
Lhal jste mi o tom, že jste doktor.

12
00:00:28,560 --> 00:00:31,664
Uvědomujete si, do jaké pozice
jste mě z hlediska etiky dostal?

13
00:00:34,906 --> 00:00:37,946
Protože, jestli mě nechce zabít,
tak nevím, co dělá.

14
00:00:38,002 --> 00:00:39,797
To je vážně děsivé.

15
00:00:41,248 --> 00:00:43,274
- Lucifere.
- Mami.

16
00:00:43,383 --> 00:00:44,852
Pomoz mi.

17
00:00:50,192 --> 00:00:52,145
- Jste v pořádku?
- Právě zkolaboval.

18
00:00:52,192 --> 00:00:54,520
- Umí někdo umělé dýchání?
- Já ne.

19
00:00:54,793 --> 00:00:57,535
- Jste v pořádku?
- Zavolejte záchranku!

20
00:00:57,757 --> 00:00:59,160
Že by infarkt?

21
00:00:59,363 --> 00:01:01,215
Myslím, že bude mrtvý.

22
00:01:04,550 --> 00:01:06,715
Pane? Pane?

........