1
00:00:01,177 --> 00:00:04,677
- Opravdu mě chcete opustit?
- Nemám na výběr, madam.

2
00:00:04,727 --> 00:00:08,357
"O kolik ostřejší než hadí zub
je nevděčnost vlastního dítěte."

3
00:00:08,407 --> 00:00:12,077
Obávám se, že jí její stav
poškodil zdravý rozum.

4
00:00:13,127 --> 00:00:14,717
Jak si jen poradím?

5
00:00:14,767 --> 00:00:17,077
Nejde o to,
co se vám líbí nebo nelíbí.

6
00:00:17,127 --> 00:00:19,076
Lorde Melbourne,
mírněte se.

7
00:00:19,077 --> 00:00:20,886
Věděl jsem,
že už jsem vás viděl.

8
00:00:20,887 --> 00:00:23,726
Otázka je, jak jste se dostala
do Buckinghamského paláce.

9
00:00:23,727 --> 00:00:25,437
Od lorda Melbourna.

10
00:00:25,487 --> 00:00:29,767
- Víte, že královna se musí vdát.
- A bude vzhlížet ke svému muži.

11
00:00:37,667 --> 00:00:42,766
Překlad: Cmacuba, zuzana.mrak
Korekce: Clear

12
00:00:42,767 --> 00:00:48,767
www.neXtWeek.cz

13
00:01:07,344 --> 00:01:09,607
EPIZODA 3
BROCKET HALL

14
00:01:50,927 --> 00:01:52,277
<i>Moji lordi a pánové,</i>

15
00:01:52,327 --> 00:01:57,087
<i>požehnaná jest doba pro vládu
tohoto skvělého národa,</i>

16
00:01:58,367 --> 00:02:02,757
<i>neboť venku šťastně
přetrvává klid a mír.</i>

17
00:02:03,127 --> 00:02:05,327
<i>Modlím se,
aby Bůh všemohoucí</i>

18
00:02:05,337 --> 00:02:08,236
požehnal vaší radě.

19
00:02:10,487 --> 00:02:12,487
Připravit!

20
00:02:13,487 --> 00:02:14,887
Zamířit!

21
00:02:17,327 --> 00:02:19,327
Dělejte!

22
00:02:21,007 --> 00:02:23,527
Ve jménu královny. Pal!
........