1
00:00:01,736 --> 00:00:03,995
- Dobré ráno!
- Ideme! Vstávajte!

2
00:00:04,030 --> 00:00:06,280
Čo sa deje?
Sú 3 hodiny ráno!

3
00:00:06,316 --> 00:00:07,249
Zemetrasenie?

4
00:00:07,250 --> 00:00:09,301
Konečne môžeme zjesť
tuniaka pre núdzové situácie!

5
00:00:09,302 --> 00:00:10,334
Sťahujeme sa.

6
00:00:10,336 --> 00:00:11,970
Zabudli sme, že
musíme vypratať

7
00:00:11,971 --> 00:00:13,489
náš starý dom
do siedmej ráno.

8
00:00:13,490 --> 00:00:14,489
Juchú!

9
00:00:14,524 --> 00:00:16,340
- Prechádzam.
- Prečo je to "juchú"?

10
00:00:16,376 --> 00:00:18,509
Aby to znelo zábavne.
Nevyšlo to.

11
00:00:18,545 --> 00:00:20,511
Ako ste na to
mohli zabudnúť?

12
00:00:20,547 --> 00:00:22,181
Ray, ak by sme
všetko plánovali,

13
00:00:22,182 --> 00:00:23,302
nebol by si na svete.

14
00:00:23,333 --> 00:00:24,699
No ty áno,
teba som chcela.

15
00:00:24,734 --> 00:00:26,484
- Ray, každý je hotový. Poďme.
- Nie.

16
00:00:26,519 --> 00:00:27,953
Odmietam vstať
už z princípu,

17
00:00:27,954 --> 00:00:29,337
lebo to nie
je zorganizované.

18
00:00:31,524 --> 00:00:34,314
- Prečo si nahý?
- Niečo som skúšal!

19
00:00:38,131 --> 00:00:39,174
Máme dve hodiny.

20
00:00:39,175 --> 00:00:42,200
Berte len to,
čo chcete.

21
00:00:42,252 --> 00:00:43,701
Našla som lopaty
na sťahovanie!

........