1
00:00:00,953 --> 00:00:03,926
V minulej časti ste videli...
- Kto ušiel z Pekla?

2
00:00:04,067 --> 00:00:05,074
Mama.

3
00:00:05,108 --> 00:00:07,234
Otec sa vytočil a vyhodil ma z domu.

4
00:00:07,258 --> 00:00:08,500
A čo tvoja mama urobila?

5
00:00:08,526 --> 00:00:10,087
Len tam tak postávala
a nechala to tak.

6
00:00:10,113 --> 00:00:12,497
A niekoľko tisícok rokov
vyhodil otec aj ju.

7
00:00:12,566 --> 00:00:16,327
Tak som urobil pre ňu to isté, nič.

8
00:00:16,396 --> 00:00:19,216
Takže, Mama Morningstarová je na úteku.

9
00:00:19,284 --> 00:00:20,560
Nikdy som ju nedokázala zlomiť.

10
00:00:20,628 --> 00:00:21,841
Nepoddala sa.

11
00:00:21,842 --> 00:00:23,774
- Čo tu robíš?
- Bol som degradovaný.

12
00:00:23,797 --> 00:00:25,711
Som pridelený ako asistent.

13
00:00:25,778 --> 00:00:28,319
Klamal si mi, že si doktor.

14
00:00:28,386 --> 00:00:29,673
Uvedomuješ si

15
00:00:29,740 --> 00:00:31,819
do akej pozície si ma dostal?

16
00:00:34,494 --> 00:00:36,474
Ak ma neprišla zabiť,

17
00:00:36,542 --> 00:00:38,158
tak neviem čo tu robí.

18
00:00:38,225 --> 00:00:39,622
To je desivé.

19
00:00:41,428 --> 00:00:42,450
Lucifer.

20
00:00:42,517 --> 00:00:43,528
Mama.

21
00:00:43,563 --> 00:00:45,452
Pomôž mi.

22
00:00:49,737 --> 00:00:51,030
Pane?

23
00:00:51,054 --> 00:00:52,446
- Ste v poriadku?
- Odpadol.

24
00:00:52,471 --> 00:00:54,832
- Vie niekto prvú pomoc?
........