1
00:00:00,701 --> 00:00:03,400
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:04,199 --> 00:00:08,421
<i>U Generace X
Paul velel šestičlenné alianci.</i>

3
00:00:08,623 --> 00:00:11,200
Musím všechno
mít pod kontrolou.

4
00:00:11,991 --> 00:00:13,872
<i>Živly ho
však přemohly.</i>

5
00:00:13,992 --> 00:00:16,252
Únava z horka,
která se už srovnala.

6
00:00:16,372 --> 00:00:17,380
Díkybohu.

7
00:00:17,629 --> 00:00:23,700
<i>U Generace Y chtěli Zeke, Adam,
Hannah a Mari rozdělit silný pár.</i>

8
00:00:24,113 --> 00:00:26,980
-Figgy má blízko k Taylorovi.
-To je nebezpečný.

9
00:00:27,100 --> 00:00:29,336
<i>Ale Michelle měla
vlastní plány.</i>

10
00:00:29,538 --> 00:00:30,750
Co vyloučit Mari?

11
00:00:31,019 --> 00:00:35,200
Musím na radě zatahat za nitky,
abych získala většinu.

12
00:00:36,849 --> 00:00:39,041
<i>Na kmenové radě...</i>
(-Napíšu Mari.)

13
00:00:39,161 --> 00:00:42,316
<i>Michelle přesvědčila Hannu
a většinu kmene,</i>

14
00:00:42,436 --> 00:00:43,699
<i>aby vyloučili Mari.</i>

15
00:00:43,930 --> 00:00:45,500
Mari, kmen promluvil.

16
00:00:47,400 --> 00:00:50,112
<i>Zeke a Adam
tak zůstali na okraji.</i>

17
00:00:51,488 --> 00:00:55,200
<i>Zbývá 18 trosečníků.
Koho vyloučí dnes?</i>

18
00:01:02,600 --> 00:01:05,500
Sakra, lidi!
To byl ale nervák.

19
00:01:05,973 --> 00:01:10,480
-Dobře jste to zahráli.
-Jo, to bylo pěkný.

20
00:01:10,600 --> 00:01:13,794
Taylore a Figgy,
smekám před vámi.

21
00:01:14,500 --> 00:01:16,400
Před námi nesmekej.

22
........