1
00:00:00,000 --> 00:00:03,179
<i>- Musíme se vzít co nejdříve.
- Souhlasím.</i>

2
00:00:03,179 --> 00:00:06,507
<i>Obdržel jsem
50 tisíc liber ročně.</i>

3
00:00:06,531 --> 00:00:08,632
Albert neočekává
o nic méně.

4
00:00:08,657 --> 00:00:10,950
20 tisíc ročně!

5
00:00:10,975 --> 00:00:13,693
Přestavuju si tě v paláci.
<i>Mohl to být můj život.</i>

6
00:00:13,718 --> 00:00:16,083
<i>Zdejší dívky
jsou tak rozkošné.</i>

7
00:00:16,123 --> 00:00:18,619
<i>Prosím pochop, že žádám
jen tolik, abych mohl mít</i>

8
00:00:18,643 --> 00:00:20,735
<i>své vlastní postavení,
svou vlastní svobodu.</i>

9
00:00:20,760 --> 00:00:23,784
<i>Zítra si tě vezmu
jako obyčejná žena.</i>

10
00:00:23,809 --> 00:00:25,307
<i>Budeš mým manželem.</i>

11
00:00:25,332 --> 00:00:27,362
<i>A ty budeš mou ženou.</i>

12
00:00:35,372 --> 00:00:40,372
Překlad: Cmacuba, zuzana.mrak
Korekce: Clear

13
00:00:40,372 --> 00:00:46,372
www.neXtWeek.cz

14
00:01:04,464 --> 00:01:07,664
EPIZODA 6
KRÁLOVNIN MANŽEL

15
00:01:18,440 --> 00:01:20,440
Moje Viktorie.

16
00:01:41,364 --> 00:01:43,547
Veličenstvo, mám tu
seznam na dnešní večeři...

17
00:01:46,320 --> 00:01:49,240
Promiňte, Veličenstvo.
Myslela jsem, že budete sama.

18
00:01:50,360 --> 00:01:52,360
Vaše Výsosti.

19
00:01:54,221 --> 00:01:56,812
Ona si může jen tak vejít?

20
00:01:58,520 --> 00:02:01,283
Ložnici má hned vedle.

21
00:02:01,308 --> 00:02:05,174
Mám ji ráda na blízku,
kdybych v noci něco potřebovala.

22
00:02:05,674 --> 00:02:07,280
Ale teď máš mě.
........