1
00:00:03,464 --> 00:00:06,664
Ministerstvo války
Informační film - 1946

2
00:00:08,324 --> 00:00:15,524
MLÝNY SMRTI

3
00:00:16,014 --> 00:00:25,514
Tento film s názvem "Mlýny smrti"
byl promítán německému lidu.

4
00:00:25,614 --> 00:00:33,814
Je upomínkou na to, že v pozadí
nacistických slavností a přehlídek

5
00:00:33,964 --> 00:00:42,064
byli mučeni k smrti miliony
mužů, žen a dětí.

6
00:00:42,094 --> 00:00:50,294
Výsledkem byla největší masová vražda
v historii lidstva.

7
00:00:53,294 --> 00:00:55,794
Jednoho dubnového dne roku 1945

8
00:00:55,827 --> 00:01:00,327
nesly zástupy obyvatel německého
Gardelegenu 1.100 křížů

9
00:01:00,329 --> 00:01:02,917
na přilehlou farmu.

10
00:01:03,096 --> 00:01:06,195
Oněch 1.100 křížů bylo
určeno pro 1.100 hrobů,

11
00:01:06,196 --> 00:01:08,966
pro oběti gardelegenského masakru.

12
00:01:08,970 --> 00:01:12,670
Těchto jedenáct set je však pouhou hrstkou

13
00:01:12,671 --> 00:01:15,741
z celkových 20 milionů mužů, žen a dětí
zabitých nacisty.

14
00:01:15,744 --> 00:01:21,904
20 milionů lidských životů - to jest počet
obyvatel odpovídající 22 států USA.

15
00:01:21,927 --> 00:01:27,387
20 milionů mrtvol - toť výsledek
300 koncentračních táborů

16
00:01:27,393 --> 00:01:31,793
fungujících v Německu
a na jím obsazených území.

17
00:01:38,486 --> 00:01:42,479
To byly mlýny smrti, které produkovaly
smrt až do dne,

18
00:01:42,480 --> 00:01:46,480
kdy armády spojenců prorazily jejich brány.

19
00:01:47,560 --> 00:01:52,060
Ti, kteří přežili, sem byli přivezeni
ze všech koutů Evropy.

20
00:01:52,078 --> 00:01:58,678
Věřící všech věr a politického myšlení
byli odsouzeni Hitlerem za jejich anti-nacismus.

21
00:02:03,117 --> 00:02:05,217
A nyní jsou svobodni.

22
00:02:05,257 --> 00:02:08,957
........