1
00:00:00,945 --> 00:00:02,638
Susan Wellerová, politický poradca.

2
00:00:02,725 --> 00:00:04,538
Máš pred sebou národnú budúcnosť

3
00:00:04,563 --> 00:00:05,851
a ja ti s tým môžem pomôcť.

4
00:00:07,757 --> 00:00:09,452
Viem, že sa ti ten deň
v hlave stále opakuje.

5
00:00:09,476 --> 00:00:11,510
Tvoj brat sa rozhodol vrátiť sa tam.

6
00:00:11,545 --> 00:00:13,012
A ja som mu vyhovel.

7
00:00:13,046 --> 00:00:14,413
A to ho zabilo.

8
00:00:14,481 --> 00:00:16,182
Buďme k sebe úprimní, Matt.

9
00:00:16,216 --> 00:00:18,884
Chcem niečo, čo ty nechceš.
Som pripravená, ale ty nie.

10
00:00:18,919 --> 00:00:19,786
Snažím sa.

11
00:00:19,811 --> 00:00:21,331
Urobím pre Louieho, čo je správne,

12
00:00:21,355 --> 00:00:22,888
a začnem tým, že mu dám domov,

13
00:00:22,923 --> 00:00:24,690
kde sa bude cítiť bezpečne.

14
00:00:24,725 --> 00:00:26,659
Úplne presne viem, čo sa deje.

15
00:00:26,693 --> 00:00:28,194
Prešla som si tým.

16
00:00:28,228 --> 00:00:30,429
Odíď! Vypadni odtiaľto!

17
00:01:12,289 --> 00:01:15,958
Kelly? Hej.

18
00:01:15,992 --> 00:01:17,793
Kelly?

19
00:01:21,398 --> 00:01:22,898
Hej...

20
00:01:32,709 --> 00:01:34,977
Dobré ráno, slniečko.

21
00:01:35,011 --> 00:01:36,211
Dobré ráno.

22
00:01:40,583 --> 00:01:42,418
Nemáš kávu.

23
00:01:42,485 --> 00:01:44,553
Snažím sa zbaviť kofeínu.

24
00:01:44,587 --> 00:01:46,543
Koľko šálok denne si dáš na stanici?

25
00:01:46,568 --> 00:01:48,557
........