1
00:00:02,590 --> 00:00:06,629
- <i>V předchozích dílech...</i>
- Sociálka našla Sařinu rodinu.

2
00:00:06,630 --> 00:00:08,310
A ty si prověřuješ
jejich minulost.

3
00:00:08,311 --> 00:00:11,780
Její strejda je právník, teta
dělá pro farmaceutickou firmu,

4
00:00:11,781 --> 00:00:13,503
oba jsou dobrovolníci v kostele.

5
00:00:16,689 --> 00:00:19,240
Vypadá to, že jsme našli
figurku, veliteli.

6
00:00:19,242 --> 00:00:22,894
Ví, že jste za mnou přišel
pro pomoc, tak mě zapojil do hry.

7
00:00:22,896 --> 00:00:25,763
Hein, Larsen i Shaw
měli něco společného.

8
00:00:25,765 --> 00:00:31,102
Všechny vyšetřoval detektive
z Vražd jménem Philip Lau.

9
00:00:31,104 --> 00:00:33,571
Před půl rokem se zastřelil.

10
00:00:33,573 --> 00:00:35,690
Detektiv Lau chodil
k policejnímu psychologovi.

11
00:00:35,692 --> 00:00:38,642
Pokud mluvil o svých
případech, možná něco ví.

12
00:00:41,331 --> 00:00:45,950
Motiv je založen na psychologickém
či sexuálním uspokojení.

13
00:00:45,952 --> 00:00:49,453
Na chtíči, vzrušení, moci.

14
00:00:49,455 --> 00:00:55,209
To pohání sériového vraha.
Jak vidíte z těchto tváří,

15
00:00:55,211 --> 00:00:58,129
sériovými vrahy
jsou zejména muži.

16
00:00:58,131 --> 00:01:02,265
Existuje hodně
výzkumů a spekulací o tom,

17
00:01:02,267 --> 00:01:04,718
proč je tak málo
ženských sériových vrahů.

18
00:01:04,720 --> 00:01:07,154
Ženy se vypořádávají
s emocemi lépe než muži,

19
00:01:07,184 --> 00:01:09,724
ženy nejsou tak násilnické,
i když jsou psychicky narušené,

20
00:01:09,726 --> 00:01:12,475
ale faktem je,
že je pravděpodobné,

21
00:01:12,477 --> 00:01:15,746
že muži spáchají jakýkoliv
........