1
00:00:00,031 --> 00:00:01,448
Minule v "Angie Tribeca"...

2
00:00:01,448 --> 00:00:03,429
Je vzhůru.

3
00:00:03,515 --> 00:00:05,716
- Seržant Pepper?
- Angie.

4
00:00:05,718 --> 00:00:08,318
- Jak dlouho jsem byla mimo?
- Devět měsíců.

5
00:00:08,320 --> 00:00:10,654
A teď mi řekneš,
že se vídáš s někým jiným.

6
00:00:11,490 --> 00:00:13,783
Schollsová si myslí, že to dítě
mám s nějakou kočičkou z Kanady.

7
00:00:13,809 --> 00:00:15,032
Jo, s tím si nedělej starosti.

8
00:00:15,032 --> 00:00:15,942
Kdo je jeho matka?

9
00:00:15,968 --> 00:00:18,106
Je vážně tak důležité,
kdo je jeho matka?

10
00:00:18,108 --> 00:00:20,655
Vážně lidi zajímá,
kdo je jejich matka?

11
00:00:20,656 --> 00:00:22,056
Jsem připravená se vrátit
do práce, poručíku.

12
00:00:22,058 --> 00:00:23,446
Právě jsi se probrala z kómatu.

13
00:00:23,447 --> 00:00:25,514
Když Tribeca říká, že je
připravená, tak je připravená.

14
00:00:25,516 --> 00:00:27,277
Nebo vám musím ukázat mojí pěst?

15
00:00:27,303 --> 00:00:29,251
Napadlo mě, jestli bych
mohla vidět seznam návštěv

16
00:00:29,253 --> 00:00:30,819
když jsem byla v kómatu.

17
00:00:32,954 --> 00:00:36,244
Slyšeli jste o stránce "MeetNCheat.org"?

18
00:00:36,244 --> 00:00:37,427
Jejich servery byly napadeny.

19
00:00:37,428 --> 00:00:39,695
Tohle je všechno,
co ukradli z the Meet'N'Cheat,

20
00:00:39,697 --> 00:00:41,998
byly jména a adresy
všech návštevníků stránky.

21
00:00:42,000 --> 00:00:44,433
Udělali to tak, aby to vypadalo,
že to zveřenilo LAPD.

22
00:00:44,435 --> 00:00:46,602
Moje jméno je na tom seznamu.
Starosta Joe Perry.
........