1
00:00:05,480 --> 00:00:08,060
Takže bude mít průvod,
sedm salv a všechno?

2
00:00:08,140 --> 00:00:09,310
Pohřbíme ho do země.

3
00:00:09,310 --> 00:00:10,480
Můžeme do toho jít.

4
00:00:10,520 --> 00:00:12,640
Nicholas Talman a Ronald Dacey

5
00:00:12,640 --> 00:00:14,100
nebudou vlastnit GenCoin.

6
00:00:14,140 --> 00:00:16,190
Vím, co jste zač.

7
00:00:16,270 --> 00:00:18,770
Pak také chápete,
proč se nemáte ohlížet.

8
00:00:18,810 --> 00:00:21,730
Využilas nás, jako všechny
ostatní ve svém životě!

9
00:00:21,770 --> 00:00:24,140
- Nikdy ti nedají pokoj.
- Je to jen byznys.

10
00:00:24,140 --> 00:00:26,500
Alex Bell. Potřebuju informace.

11
00:00:26,540 --> 00:00:27,810
Proč myslíte, že vám je dám?

12
00:00:27,890 --> 00:00:29,100
Izzy Morales by mohla.

13
00:00:29,140 --> 00:00:30,850
- Chci svoje lidi.
- Nejde to.

14
00:00:30,890 --> 00:00:32,690
Ronald Dacey, Nick Talman,

15
00:00:32,730 --> 00:00:34,520
to jsou praví hrdinové GenCoinu.

16
00:00:35,690 --> 00:00:37,350
- Nesmím to otevírat.
- Alexi!

17
00:00:38,850 --> 00:00:39,800
Děkuju. Jo.

18
00:00:39,840 --> 00:00:42,100
Jsem rád, že si můžeme
zase promluvit.

19
00:00:42,140 --> 00:00:43,940
Takže máte nové kanceláře?

20
00:00:43,980 --> 00:00:46,480
Ano, teď jsme ve Wynwoodu.

21
00:00:46,480 --> 00:00:49,140
Pořád se připravujeme na spuštění.

22
00:00:49,190 --> 00:00:50,230
A kdy to bude?

23
00:00:50,310 --> 00:00:52,140
Máte pevné datum, nebo...?

24
........