1
00:00:01,048 --> 00:00:03,130
Jimmy na mňa podal
oficiálnu sťažnosť.

2
00:00:03,209 --> 00:00:05,516
Zabili ste mi brata!

3
00:00:05,534 --> 00:00:06,535
Od vás rozkazy neprijímam.

4
00:00:06,549 --> 00:00:08,449
Nikto by nemal.

5
00:00:08,517 --> 00:00:11,085
Casey a ja vbiehame spoločne
do horiacich budov.

6
00:00:11,120 --> 00:00:13,721
A ak sa niečo prihodí,
Loui zostane opäť sám.

7
00:00:13,756 --> 00:00:15,757
Dosaď ma do záchranky na miesto,
čo sa uvoľnilo po Jimmym.

8
00:00:15,791 --> 00:00:17,192
Dr. Charles?

9
00:00:17,286 --> 00:00:18,752
Grant bol u vás v byte bez pozvania?

10
00:00:18,754 --> 00:00:20,487
Kontaktoval som Chicago PD.

11
00:00:20,489 --> 00:00:21,689
Nevieme, čoho je schopný.

12
00:00:21,691 --> 00:00:23,190
- Hej!
- Prestaň!

13
00:00:30,800 --> 00:00:31,799
Oh, môj bože.

14
00:00:31,801 --> 00:00:33,334
Oh, môj bože.

15
00:00:38,708 --> 00:00:40,007
Potrebujem tu niekoho pomoc!

16
00:00:40,009 --> 00:00:42,843
Myslím, že si mu zasiahol tepnu.

17
00:00:42,845 --> 00:00:44,578
Zostaň so mnou, Grant.

18
00:00:47,550 --> 00:00:49,817
Hej, čo do pekla...

19
00:00:49,819 --> 00:00:52,286
Volaj záchranku!

20
00:00:52,288 --> 00:00:53,320
Je to v pohode.

21
00:00:53,322 --> 00:00:55,189
Dýchaj. Len kľudne dýchaj.

22
00:00:55,191 --> 00:00:57,658
Len kľudne dýchaj.

23
00:00:57,660 --> 00:00:59,693
Dobre.

24
00:00:59,695 --> 00:01:01,662
No tak, zostaň so mnou.
........