1
00:01:12,093 --> 00:01:15,332
Tento příběh je inspirován
skutečným přátelstvím.

2
00:01:28,848 --> 00:01:32,871
<i>Henry Joseph Church mohl
být, čímkoliv chtěl být.</i>

3
00:01:32,942 --> 00:01:34,826
<i>Rozhodl se pro kuchařinu.</i>

4
00:01:35,512 --> 00:01:38,282
<i>Všechno to podle něj
bylo o jazzu.</i>

5
00:02:21,794 --> 00:02:23,983
Mami, vzbuď se. Vzbuď se.

6
00:02:24,077 --> 00:02:25,354
Zlato, o co jde?

7
00:02:25,395 --> 00:02:28,164
V kuchyni máme černocha a
dělá vajíčka.

8
00:02:28,898 --> 00:02:31,029
Zlato, to je v pořádku.

9
00:02:31,098 --> 00:02:34,936
Jmenuje se pan Church,
je náš nový kuchař.

10
00:02:35,073 --> 00:02:36,104
Nový kuchař?

11
00:02:36,239 --> 00:02:37,716
Neměly jsme ani starého kuchaře.

12
00:02:37,772 --> 00:02:40,854
Víš ty co? Maminka potřebuje
ještě chvilinku odpočívat.

13
00:02:40,922 --> 00:02:45,188
Já... Běž se mu představit.
Já tam dorazím za chvíli.

14
00:02:51,280 --> 00:02:53,389
<i>Pan Church předtím pracoval
pro Richarda Cannona.</i>

15
00:02:53,423 --> 00:02:54,618
<i>Byl to mámin milenec.</i>

16
00:02:54,691 --> 00:02:56,299
<i>Ale nebyl to můj táta.</i>

17
00:02:56,917 --> 00:02:59,072
<i>Když máma zjistila, že
je Richard ženatý,</i>

18
00:02:59,153 --> 00:03:00,978
<i>ukončila to.
I když ho stále milovala.</i>

19
00:03:01,066 --> 00:03:02,341
Dobré ráno, zlato.

20
00:03:02,460 --> 00:03:03,663
<i>Když byl Richard nemocný,</i>

21
00:03:03,700 --> 00:03:06,612
<i>poslední věc, kterou máme řekl,
byla, "Postarám se o tebe.</i>

22
00:03:06,613 --> 00:03:08,169
<i>Do posledního dne mého
života a i poté.”</i>

........