1
00:00:00,566 --> 00:00:03,400
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:04,346 --> 00:00:08,900
<i>U Generace Y Figgy a Taylor
neskrývali svou lásku.</i>

3
00:00:09,020 --> 00:00:11,334
-Slyšela jsem, jak se líbáte.
-Ty ses s ní líbal?

4
00:00:12,705 --> 00:00:14,366
<i>V kmeni Generace X...</i>

5
00:00:14,486 --> 00:00:18,580
<i>Podražený Bret a Chris
se chtěli pomstít Jessice.</i>

6
00:00:18,700 --> 00:00:20,300
Odprásknem ji.

7
00:00:20,741 --> 00:00:23,120
<i>Ale David a Ken
ji chtěli zachránit.</i>

8
00:00:23,240 --> 00:00:24,280
Napíšou tebe.

9
00:00:24,400 --> 00:00:26,036
Ken mi řekl,
že mi jdou po krku.

10
00:00:26,156 --> 00:00:28,300
Je mi to trochu
podezřelé.

11
00:00:29,659 --> 00:00:31,084
<i>Na kmenové radě...</i>

12
00:00:31,204 --> 00:00:32,087
Jeffe...

13
00:00:32,207 --> 00:00:34,700
<i>David zahrál imunitu
za Jessicu.</i>

14
00:00:34,900 --> 00:00:36,866
Toto je skrytá imunita.

15
00:00:36,986 --> 00:00:39,369
<i>Zachránil ji
a domů poslal Lucy.</i>

16
00:00:39,629 --> 00:00:41,568
Lucy, kmen promluvil.

17
00:00:44,144 --> 00:00:47,800
<i>Zbývá 16 trosečníků.
Koho vyloučí dnes?</i>

18
00:01:07,027 --> 00:01:10,600
Klidně to na mě spusťte,
je to na vás.

19
00:01:10,895 --> 00:01:13,321
-Já se na tebe nezlobím.
-Já taky ne.

20
00:01:13,441 --> 00:01:15,800
Jenom mě zajímá,
proč jsi to udělal.

21
00:01:16,096 --> 00:01:21,480
Dnes jsem zahrál imunitu,
ale nevím, jestli to bylo správné.

22
00:01:21,600 --> 00:01:25,600
Zachránil jsem někoho,
........