1
00:00:01,376 --> 00:00:02,752
"Dříve"

2
00:00:06,631 --> 00:00:07,799
Lucifer je pryč.

3
00:00:07,799 --> 00:00:09,134
- Kde je?
- Nevím.

4
00:00:09,134 --> 00:00:11,428
Lucifer utíká,
protože je slabý.

5
00:00:11,511 --> 00:00:13,638
Peklo tě nikdy nebude následovat.

6
00:00:14,848 --> 00:00:16,850
Dal jsi mi,
co jsem potřebovala.

7
00:00:16,850 --> 00:00:18,810
Chtěla bych ti to oplatit.

8
00:00:19,602 --> 00:00:21,020
Mami?

9
00:00:21,020 --> 00:00:24,023
Toni Bevell. Strážci slova,
Londýnská kapitula.

10
00:00:24,023 --> 00:00:25,942
- Kde je Dean?
- Mrtvý.

11
00:00:25,942 --> 00:00:27,360
Polož to.

12
00:00:28,737 --> 00:00:32,365
Potřebuji, abys mi dal
jména, místa

13
00:00:32,365 --> 00:00:33,616
a všechno ostatní.

14
00:00:33,616 --> 00:00:36,453
Trhni si.

15
00:00:38,037 --> 00:00:40,540
Vážně mě k tomu chceš nutit?

16
00:00:43,376 --> 00:00:44,502
Víte, co se říká.

17
00:00:44,502 --> 00:00:46,045
Kdo si počká...

18
00:00:46,045 --> 00:00:47,839
Díky, mami.

19
00:00:47,839 --> 00:00:52,385
Přestaneme se snažit zlomit
jeho tělo. Zlomíme jeho mysl.

20
00:00:52,385 --> 00:00:54,554
Možná nejsi tak dobrá,
jak si myslíš.

21
00:00:58,183 --> 00:01:00,268
Ne!

22
00:01:00,268 --> 00:01:02,103
Ne!

23
00:01:02,103 --> 00:01:03,563
"Nyní"

........