1
00:00:00,876 --> 00:00:04,890
Pro SerialZone.cz a
ComicsPoint.cz přeložil jh666.

2
00:00:09,732 --> 00:00:11,032
Vixen
S02E01

3
00:00:15,134 --> 00:00:16,669
Cos to řekl?

4
00:00:17,042 --> 00:00:19,330
Vypadáš přesně
jako tvoje matka.

5
00:00:19,361 --> 00:00:20,518
Moje matka?

6
00:00:20,544 --> 00:00:21,683
Jak znáš...

7
00:00:31,751 --> 00:00:35,538
Kvůli ztraceným totemům Zambezi
jsem pročesal celou Afriku

8
00:00:35,580 --> 00:00:36,873
a pak, během jednoho večera,

9
00:00:37,098 --> 00:00:39,195
nenarazím na jeden,

10
00:00:39,290 --> 00:00:40,607
ale hned na dva.

11
00:00:41,042 --> 00:00:43,660
Kdo sakra jsi?
A odkud znáš mou matku?

12
00:00:44,090 --> 00:00:46,037
Před dvěma týdny

13
00:00:47,552 --> 00:00:51,558
V rámci Zambezi zůstává provincie
Mchanga archeologickým zlatým dolem

14
00:00:51,621 --> 00:00:53,469
pro starověké
Zambezijské artefakty.

15
00:00:53,787 --> 00:00:56,304
Zambezi byla
dlouhou úrodnou zemí,

16
00:00:57,112 --> 00:00:58,662
které záviděla
celá západní Afrika.

17
00:01:01,148 --> 00:01:03,640
Zambezijští lidé
se dlouho snažili chránit

18
00:01:03,666 --> 00:01:05,397
nejen před svými sousedy,

19
00:01:09,577 --> 00:01:11,414
ale před samotnou přírodou.

20
00:01:12,478 --> 00:01:14,808
A tak se
Zambezijští lidé modlili

21
00:01:15,518 --> 00:01:17,788
a dle legend byli vyslyšeni

22
00:01:17,994 --> 00:01:19,616
ve formě pěti totemů.

23
........