1
00:00:27,127 --> 00:00:28,161
Kritický zásah.

2
00:00:28,328 --> 00:00:30,230
Nemůže být daleko.

3
00:00:30,397 --> 00:00:31,665
Do nemocnice by nejel.

4
00:00:45,379 --> 00:00:46,580
Ten zmetek dělá pro Kirka.

5
00:00:46,747 --> 00:00:48,615
Bude vědět, kde je najít.

6
00:00:49,616 --> 00:00:50,684
Mám polohu.

7
00:00:53,220 --> 00:00:55,489
Snažila jsem se pomoct.
To musí vědět.

8
00:00:55,656 --> 00:00:57,658
Nejsem na vaší straně, Kate.

9
00:01:41,335 --> 00:01:42,769
Chci si promluvit s pacientem.

10
00:01:47,608 --> 00:01:49,409
Je po něm.

11
00:01:54,848 --> 00:01:58,218
Jak dobře víte,
jedním klíčem k mému úspěchu

12
00:01:58,385 --> 00:02:01,121
je jasné a důsledné chápání

13
00:02:01,254 --> 00:02:02,856
mých vlastních hranic.

14
00:02:03,890 --> 00:02:07,327
Lidé se často přeceňují

15
00:02:07,494 --> 00:02:09,763
a zneužívají své nadání.

16
00:02:09,896 --> 00:02:13,834
Uklízečka se najednou
považuje za stratéga.

17
00:02:15,302 --> 00:02:17,304
Moudrost člověka spočívá v poznání

18
00:02:17,437 --> 00:02:20,407
jeho vymezených hranic.

19
00:02:20,707 --> 00:02:25,445
Tohle například provedu
mizerně a nešikovně

20
00:02:26,246 --> 00:02:28,315
a nadělám u toho trochu větší spoušť.

21
00:02:30,450 --> 00:02:32,219
Potrvá to déle

22
00:02:32,352 --> 00:02:35,489
a bude značně
nepříjemnější to zbabrat.

23
00:02:35,622 --> 00:02:38,592
Ale nemůžu to chtít po vás, že?

24
00:02:51,671 --> 00:02:54,741
Raymond Reddington,
........