1
00:00:24,993 --> 00:00:28,421
<i>Magic Box uvádí</i>

2
00:01:01,613 --> 00:01:04,247
Pokud se správně díváme
na matematiku,

3
00:01:04,366 --> 00:01:06,667
objevíme nejen pravdu,
ale i skutečnou krásu.

4
00:01:06,701 --> 00:01:07,793
Bertrand Russell

5
00:01:10,372 --> 00:01:14,678
MUŽ, KTERÝ POZNAL NEKONEČNO

6
00:01:17,045 --> 00:01:20,094
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

7
00:01:21,842 --> 00:01:27,275
TRINITY COLLEGE
Cambridge, Anglie 1920

8
00:01:28,098 --> 00:01:33,448
Musím si sám nejdříve uvědomit,
význam toho setkání

9
00:01:33,728 --> 00:01:37,490
abych vám mohl zprostředkovat pohled

10
00:01:37,691 --> 00:01:42,448
na největšího romantika
v nedávné historii matematiky.

11
00:01:47,492 --> 00:01:52,926
Ramanujan byl Ind a bude asi
vždycky trochu obtížné,

12
00:01:52,998 --> 00:01:57,055
aby si Angličan a Ind
náležitě rozuměli.

13
00:01:58,670 --> 00:02:02,467
Jsem mu zavázaný víc
než komukoli jinému na světě.

14
00:02:02,674 --> 00:02:04,726
To, co jsem s ním prožil,

15
00:02:04,843 --> 00:02:08,106
je nejromantičtější epizodou
mého života.

16
00:02:10,182 --> 00:02:15,900
Madras, Indie
1914

17
00:02:19,232 --> 00:02:22,447
Svým způsobem byl mým objevem.

18
00:02:22,652 --> 00:02:24,492
Neutvořil jsem ho.

19
00:02:24,571 --> 00:02:28,202
Stejně jako jiní velcí
mužové se utvořil sám.

20
00:02:29,159 --> 00:02:34,129
Potíž není v tom, že bych toho
o něm dost nevěděl,

21
00:02:34,456 --> 00:02:38,087
ale že toho vím a cítím až moc.

22
00:02:57,896 --> 00:03:01,858
Jak vidíte, zabývám se v matematice
také vlastním bádáním.
........