1
00:02:43,619 --> 00:02:46,789
WESTWORLD
4. díl: Disonanční teorie

2
00:03:06,934 --> 00:03:10,270
-Dolores?
-Ano?

3
00:03:10,979 --> 00:03:17,569
-Povíš mi, kde jsi?
-Tohle je sen.

4
00:03:18,987 --> 00:03:23,158
Než jsi usnula, víš, co se stalo?

5
00:03:24,660 --> 00:03:29,373
Mí rodiče... Ublížili jim...

6
00:03:31,333 --> 00:03:35,087
Omez svůj emoční afekt, prosím.

7
00:03:36,672 --> 00:03:40,926
-Co se stalo poté?
-Pak je zabili.

8
00:03:42,511 --> 00:03:45,556
A potom jsem utekla.

9
00:03:48,475 --> 00:03:52,146
Všichni mému srdci blízcí jsou pryč.

10
00:03:52,563 --> 00:03:57,484
A to bolí. Hrozně moc.

11
00:03:58,360 --> 00:04:01,989
Mohu tě toho
pocitu zbavit, pokud chceš.

12
00:04:03,115 --> 00:04:06,410
Nač bych to chtěla?

13
00:04:07,286 --> 00:04:14,585
Ta bolest, jejich ztráta...
je vším, co mi po nich zbylo.

14
00:04:16,962 --> 00:04:20,048
Žal nám nezabíjí kousek sebe sama.

15
00:04:20,174 --> 00:04:24,720
I když se nám zdá, že se nám
srdce co chvíli rozskočí.

16
00:04:26,096 --> 00:04:30,392
Cítím, jak se mi tam uvnitř
otvírají nová místa.

17
00:04:30,726 --> 00:04:34,688
Jako pokoje, do kterých
jsem nikdy nevkročila.

18
00:04:36,064 --> 00:04:39,651
To jsi popsala krásně, Dolores.

19
00:04:42,696 --> 00:04:47,284
-Našla sis to v programu?
-Částečně.

20
00:04:47,910 --> 00:04:52,247
Vycházela jsem z repliky
o lásce ze scénáře.

21
00:04:56,919 --> 00:05:01,256
Je snad špatně,
že o tom takto smýšlím?

22
00:05:06,678 --> 00:05:12,893
Ne. Ale bohužel
o tom nerozhoduji sám.
........