1
00:00:23,345 --> 00:00:25,078
Mnoho lidí jde do pěstounství

2
00:00:25,114 --> 00:00:27,481
s myšlenkou, že láska hory přenáší.

3
00:00:27,516 --> 00:00:30,183
Myslí si, pokud budu
dítě dost milovat,

4
00:00:30,219 --> 00:00:31,919
on nebo ona se změní.

5
00:00:32,454 --> 00:00:34,287
Ale tohle není tento případ.

6
00:00:34,323 --> 00:00:35,489
V této audioknize,

7
00:00:35,524 --> 00:00:37,090
se budeme zabývat tím,
jak co nejlépe pečovat

8
00:00:37,092 --> 00:00:38,325
o pěstounské dítě

9
00:00:38,360 --> 00:00:39,526
a provedeme vás všemi problémy

10
00:00:39,561 --> 00:00:40,727
na které pravděpodobně narazíte

11
00:00:40,763 --> 00:00:43,662
tak jako mnozí
začínající pěstouni před vámi.

12
00:00:49,705 --> 00:00:51,471
- Jedu na ten kopec.
- Dobře.

13
00:00:56,845 --> 00:01:00,080
Dobrý způsob, jak navázat
pouto se svým pěstounským dítětem

14
00:01:00,115 --> 00:01:02,849
jsou rituály rodinných večeří.

15
00:01:45,227 --> 00:01:47,928
Ty vole, tys mě natáčel
tímhle starým krámem?

16
00:02:14,123 --> 00:02:15,522
Whoo! Ha!

17
00:02:15,557 --> 00:02:17,591
Viděl jsi ty skoky?

18
00:02:17,626 --> 00:02:19,092
Jo, kámo.

19
00:02:19,128 --> 00:02:21,661
Ty vole, to je šílený.

20
00:02:21,697 --> 00:02:24,731
Jo, nahraj ty sračky na můj profil.

21
00:02:31,874 --> 00:02:34,474
Velkým problémem u dospívajících dětí je,

22
00:02:34,510 --> 00:02:36,409
že jsou někdy zasaženi traumatem,

23
00:02:36,445 --> 00:02:39,980
které si buď nechtějí přiznat,
nebo neví, jak o něm mluvit.

24
........