1
00:00:11,403 --> 00:00:15,158
FILMHOUSE
uvádza

2
00:01:54,923 --> 00:01:58,510
Krucinál. Do čerta, kde to sme?

3
00:01:59,262 --> 00:02:00,971
Musím nájsť nejaký tieň.

4
00:02:02,055 --> 00:02:03,724
Prekliate slnko.

5
00:02:06,727 --> 00:02:10,480
Len kľud. Opatrne.

6
00:02:15,652 --> 00:02:17,530
Potrebujem vodu.

7
00:02:19,656 --> 00:02:22,159
Ale nie. Musíme sa predrať

8
00:02:23,328 --> 00:02:26,121
cez toto prekliate tŕnie.

9
00:02:33,712 --> 00:02:35,381
Do čerta!

10
00:02:41,054 --> 00:02:43,138
Táto Bohom zabudnutá pustatina.

11
00:02:58,403 --> 00:03:01,073
Nechcem, aby z toho mal Karl problémy.

12
00:03:02,032 --> 00:03:04,534
To, čo vykonal,
nemôžeme nechať len tak!

13
00:03:05,745 --> 00:03:07,663
Lenže je to môj syn, Herman.

14
00:03:07,955 --> 00:03:11,459
Áno, a ten môj leží v rakve!

15
00:03:13,585 --> 00:03:15,837
To bola nešťastná náhoda.

16
00:03:17,006 --> 00:03:19,132
Karl nechcel Augusta zabiť.

17
00:03:20,509 --> 00:03:24,680
Vy ste prišli o syna
a ja som stratila manžela.

18
00:03:25,389 --> 00:03:27,474
Nebolo už toho dosť?

19
00:03:27,975 --> 00:03:30,852
My vyrazíme a pôjdeme po ňom, Emil.

20
00:03:32,187 --> 00:03:34,106
To nedovolím, Herman.

21
00:03:37,109 --> 00:03:39,111
Hneď, ako pochováme môjho syna,

22
00:03:39,486 --> 00:03:44,199
začneme prenasledovať
Karla, dobre? Otto? Floyd?

23
00:03:44,574 --> 00:03:47,036
- Pravdaže.
- Áno.

24
00:03:47,870 --> 00:03:51,290
Ak chceš o tom diskutovať,
........