1
00:00:01,083 --> 00:00:03,483
To je ono. To je náš podnik,
kolo s motorem.

2
00:00:03,485 --> 00:00:04,986
Znám tě odmalička.

3
00:00:05,168 --> 00:00:06,834
Pro tohle ses narodil.

4
00:00:06,836 --> 00:00:08,702
Tak dělej! Dělej!

5
00:00:10,072 --> 00:00:12,807
Drahý bratře , pamatuješ si Billa
Harleye od naproti?

6
00:00:12,809 --> 00:00:14,874
Spolu jsme vyrobili úžasný stroj.

7
00:00:14,876 --> 00:00:18,346
Zapomeň na tramvaje, auta, vlaky.

8
00:00:18,348 --> 00:00:20,714
Chci se s ní dostat všude.

9
00:00:20,716 --> 00:00:24,065
Tohle je síla, ovládání a rychlost.

10
00:00:27,055 --> 00:00:28,623
Myslíš si, že si sem přijdeš

11
00:00:28,625 --> 00:00:29,722
a ponížíš mě?

12
00:00:29,724 --> 00:00:32,159
Zničíme vás.

13
00:00:32,161 --> 00:00:33,661
Z moci mě svěřené,

14
00:00:33,663 --> 00:00:37,499
vás prohlašuji za manžele.

15
00:00:37,501 --> 00:00:40,600
Je to kluk.

16
00:00:40,602 --> 00:00:42,503
Po válce budeme mít
celé skupiny

17
00:00:42,505 --> 00:00:44,237
věrných nadšenců Harley-Davidson.

18
00:00:44,239 --> 00:00:46,307
Kluci co se vracejí, chtějí jen Harleye,

19
00:00:46,309 --> 00:00:48,408
stejně jako vy.

20
00:00:48,410 --> 00:00:51,177
Vypusťte psy.

21
00:00:51,179 --> 00:00:53,414
Je to hromadná žaloba za

22
00:00:53,416 --> 00:00:54,982
porušení patentu konstrukce spojky.

23
00:00:54,984 --> 00:00:56,084
Nic jsme neukradli.

24
00:00:56,086 --> 00:00:57,918
Já to navrhl.

25
........