1
00:00:02,053 --> 00:00:04,452
Před rokem se zvířata
začala chovat podivně,

2
00:00:04,454 --> 00:00:06,054
ale nikdo si toho nevšímal...

3
00:00:06,056 --> 00:00:07,421
dokud nezačala útočit,

4
00:00:07,422 --> 00:00:08,990
koordinovat se,

5
00:00:08,992 --> 00:00:09,991
vyvíjet se.

6
00:00:09,993 --> 00:00:11,726
Zvířata začala mutovat

7
00:00:11,728 --> 00:00:13,728
a dělo se to rychleji,
než by se čekalo.

8
00:00:14,731 --> 00:00:16,367
Vláda vymyslela plán.

9
00:00:16,488 --> 00:00:18,333
Díky Noah Objective

10
00:00:18,335 --> 00:00:21,662
bude světová populace zvířat
do 6 až 10 let

11
00:00:21,789 --> 00:00:23,204
znovu prosperovat.

12
00:00:23,206 --> 00:00:26,141
Nemůžete vyhladit
všechna zvířata na planetě

13
00:00:26,143 --> 00:00:27,575
a pak je zase rozmnožit.

14
00:00:27,577 --> 00:00:29,210
Ale zahrávat si s matkou přírodou

15
00:00:29,212 --> 00:00:30,912
může být katastrofou.

16
00:00:30,914 --> 00:00:32,714
Takže se naše skupina
snaží zvířata zachránit.

17
00:00:32,716 --> 00:00:35,283
Jackson Oz a Abraham Kenyatta,

18
00:00:35,285 --> 00:00:36,851
experti na zvířata.

19
00:00:36,853 --> 00:00:39,621
Dariela Marzanová,
armádní ranger.

20
00:00:39,623 --> 00:00:41,322
Jamie Campbellová,

21
00:00:41,324 --> 00:00:44,357
reportérka, která sleduje tento příběh
a našla mě,

22
00:00:44,494 --> 00:00:47,328
Mitch Morgan,
veterinárního patologa.

23
00:00:48,265 --> 00:00:50,031
Společně najdeme pro zvířata

........