1
00:01:27,087 --> 00:01:30,424
IMPÉRIUM
Mafie v Atlantic City

2
00:02:16,553 --> 00:02:18,639
Tady Jake Guzik.

3
00:02:20,349 --> 00:02:26,146
Caponeho lidi, přesní jako hodinky.
Dvacet. Přesně načas. Prosím.

4
00:02:26,188 --> 00:02:30,108
A... s úrokem... to dělá...

5
00:02:30,150 --> 00:02:33,779
25. Jo, jo. Máte drobný?

6
00:02:47,125 --> 00:02:51,922
Enoch "Nucky" Thompson, bývalý
správce pokladny Atlantic City.

7
00:02:51,964 --> 00:02:57,386
Jeho bratr Eli, Nuckyho pravá ruka.
Dělal šerifa, než ho zavřeli.

8
00:02:58,554 --> 00:03:03,684
Michael "Mickey" Doyle. Šéfuje
Thompsonovu obchodu s alkoholem.

9
00:03:04,184 --> 00:03:08,272
Laszlo "Lolly" Steinman řídí
dostihové sázky a jiný hazard.

10
00:03:08,313 --> 00:03:12,609
-Nucky, Mickey, Lolly...
-Kde jsou Flopsy a Mopsy?

11
00:03:12,651 --> 00:03:16,280
-Ti muži jsou vrazi, pánové.
-Ano, pane.

12
00:03:16,321 --> 00:03:18,740
Toto je jen jedna místní buňka.

13
00:03:18,782 --> 00:03:21,660
Zločinný podnik s vazbami
po celé zemi.

14
00:03:21,702 --> 00:03:26,540
-Naznačujete celostátní spiknutí?
-Fakta jsou jasná, Edgare.

15
00:03:30,043 --> 00:03:35,549
Tato města ovládají zločinní magnáti
s vazbami jeden na druhého.

16
00:03:35,591 --> 00:03:39,344
Waxey Gordon ve Filadelfii,
King Solomon v Bostonu,

17
00:03:39,386 --> 00:03:42,181
John Torrio v Chicagu.

18
00:03:44,224 --> 00:03:46,894
Minulý měsíc navštívili
Nuckyho Thompsona

19
00:03:46,935 --> 00:03:50,022
Arnold Rothstein a Joe Masseria,
oba z New Yorku.

20
00:03:50,063 --> 00:03:54,776
A náš operativec hlásí Torriovu
návštěvu Atlantic City 6. listopadu.

21
00:03:54,818 --> 00:03:57,863
-"Operativec"?
-Agent, pane.

........