1
00:00:00,618 --> 00:00:03,200
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:03,930 --> 00:00:07,843
<i>V kmeni Ika Bula
byli Sunday a Bret v menšině.</i>

3
00:00:07,963 --> 00:00:09,331
Jsme dva
proti čtyřem.

4
00:00:09,708 --> 00:00:14,199
<i>V kmeni Takali Figgy a Taylor
tajili svůj románek.</i>

5
00:00:14,319 --> 00:00:15,527
Neměl bys mě objímat.

6
00:00:15,789 --> 00:00:21,079
<i>Adam byl v pozici moci
mezi Generacemi X a Y.</i>

7
00:00:21,199 --> 00:00:22,579
Za mnou musí přijít.

8
00:00:23,022 --> 00:00:26,140
<i>V kmeni Vanua
měla Generace X převahu,</i>

9
00:00:26,260 --> 00:00:27,880
<i>ale rozpadala se zevnitř.</i>

10
00:00:28,134 --> 00:00:30,980
Takže CeCe?
Klidně to udělám.

11
00:00:31,100 --> 00:00:34,980
<i>Chris využil pouto se Zekem
a přitáhl Generaci Y.</i>

12
00:00:35,100 --> 00:00:36,250
Chci udělat krok.

13
00:00:36,370 --> 00:00:38,600
Konečně se pro mě
hra změnila.

14
00:00:40,461 --> 00:00:45,203
<i>Na kmenové radě se Generace X
vzdala převahy i CeCe.</i>

15
00:00:45,445 --> 00:00:47,134
CeCe, kmen promluvil.

16
00:00:48,227 --> 00:00:49,390
Hodně štěstí.

17
00:00:50,668 --> 00:00:53,899
<i>Zbývá 15 trosečníků.
Koho vyloučí dnes?</i>

18
00:01:02,702 --> 00:01:05,621
-Přežili jsme další den.
-To bylo dobrý.

19
00:01:05,741 --> 00:01:09,679
Po návratu z kmenové rady
jsem si pořádně oddechl.

20
00:01:09,799 --> 00:01:12,979
S Chrisem a dvěma Ypsilony
jsme se rozloučili se CeCe.

21
00:01:13,099 --> 00:01:16,479
-Rozděláme oheň?
-Dobrá práce.

22
00:01:16,777 --> 00:01:20,299
........