1
00:00:02,182 --> 00:00:04,679
A, Happy Quinnová,
berieš si tohto muža,

2
00:00:04,681 --> 00:00:07,381
v dobrom i zlom,

3
00:00:07,383 --> 00:00:09,150
bohatstve a chudobe,

4
00:00:09,152 --> 00:00:12,753
zdraví i chorobe,
kým vás smrť nerozdelí?

5
00:00:12,755 --> 00:00:13,958
Iste.

6
00:00:13,982 --> 00:00:15,557
Mocou, ktorá mi bola zverená,

7
00:00:15,558 --> 00:00:17,625
prehlasujem vás mužom a ženou.

8
00:00:17,627 --> 00:00:18,893
Dobre, potom.

9
00:00:22,966 --> 00:00:24,632
Môžete pobozkať nevestu.

10
00:00:24,634 --> 00:00:26,167
Och, presne.

11
00:00:26,169 --> 00:00:27,535
Áno.

12
00:00:31,307 --> 00:00:32,540
Takže si ju pobozkal!

13
00:00:32,542 --> 00:00:34,442
Nebolo to tak, že sme si to užívali.
Presne.

14
00:00:34,444 --> 00:00:35,289
Bolo to nechutné.

15
00:00:35,313 --> 00:00:35,990
No tak.

16
00:00:36,014 --> 00:00:36,851
Nechcem to už viac počúvať.

17
00:00:36,852 --> 00:00:38,585
Chcem sa len sústrediť
na presvedčenie Imigračného úradu,

18
00:00:38,587 --> 00:00:40,020
že vaše manželstvo nie je podvod.

19
00:00:40,022 --> 00:00:41,622
Pretože čím skôr
dostaneš občianstvo,

20
00:00:41,624 --> 00:00:43,991
skôr sa rozvediete,
skôr sa my môžme zobrať

21
00:00:43,993 --> 00:00:46,393
a dať legitímny domov našej geniálnej
buchte v Happinej rúre na bába.

22
00:00:46,395 --> 00:00:49,763
Bude to v poriadku.

23
00:00:52,668 --> 00:00:55,836
Huh? Huh?
Náš album z medových týždňov.

........