1
00:00:11,392 --> 00:00:14,479
Zóna & Aerofilms
uvádějí

2
00:00:14,575 --> 00:00:17,660
NOSTALGII
Andreje Tarkovského

3
00:00:17,745 --> 00:00:20,831
v překladu
Anny Kareninové

4
00:03:54,038 --> 00:03:56,331
Jsme tady, chválabohu.

5
00:03:56,456 --> 00:03:58,625
Mluv italsky, prosím tě.

6
00:03:58,750 --> 00:04:01,628
Promiň. Konečně jsme tady.

7
00:04:01,753 --> 00:04:05,215
Zastavila jsem daleko,
aspoň se projdeme.

8
00:04:07,050 --> 00:04:10,428
Uvidíš, je to nevšední obraz.

9
00:04:11,805 --> 00:04:15,850
Když jsem ho viděla poprvé,
rozplakala jsem se.

10
00:04:17,852 --> 00:04:21,690
Tohle světlo mi připomíná některé
podzimní podvečery v Moskvě.

11
00:04:21,815 --> 00:04:24,484
V parku Něskučnyj.

12
00:04:26,611 --> 00:04:28,738
Tak půjdeš?

13
00:04:28,863 --> 00:04:30,365
Nechci.

14
00:04:30,490 --> 00:04:36,162
- Jdu napřed. Počkám na tebe uvnitř.
- Řekl jsem, že nechci. Už jsem řekl.

15
00:04:41,668 --> 00:04:46,965
Mám vší té krásy po krk!
Je horší než trpká etika.

16
00:04:47,841 --> 00:04:52,554
Už nechci nic jen pro sebe,
ta vaše nádhera...

17
00:04:58,810 --> 00:05:02,272
Už nemůžu. To stačilo.

18
00:06:28,737 --> 00:06:31,241
Vy také chcete dítě?

19
00:06:32,059 --> 00:06:34,928
Nebo přímluvu, abyste ho neměla?

20
00:06:35,120 --> 00:06:37,876
Jen se tu dívám.

21
00:06:41,501 --> 00:06:48,258
Bohužel, když je někdo roztěkaný
a není přístupný modlitbě,

22
00:06:48,508 --> 00:06:51,553
nic se nestane.

23
00:06:53,180 --> 00:06:57,350
........