1
00:01:10,527 --> 00:01:11,902
Touha

2
00:01:13,989 --> 00:01:14,938
Zrezlý

3
00:01:15,574 --> 00:01:16,605
Sedmnáct

4
00:01:17,159 --> 00:01:18,190
Rozbřesk

5
00:01:19,244 --> 00:01:20,407
Pec

6
00:01:21,747 --> 00:01:22,660
Devět

7
00:01:23,248 --> 00:01:24,742
Dobrosrdečný

8
00:01:25,751 --> 00:01:27,494
Návrat do vlasti

9
00:01:28,503 --> 00:01:29,618
Jeden

10
00:01:31,506 --> 00:01:33,665
Nákladní vagón

11
00:01:41,183 --> 00:01:42,677
Dobré ráno, vojáku.

12
00:01:44,937 --> 00:01:46,514
Připraven k rozkazům.

13
00:01:47,522 --> 00:01:48,981
Mám pro tebe misi.

14
00:01:50,692 --> 00:01:52,234
Najít a přinést.

15
00:01:53,070 --> 00:01:54,445
Beze svědků.

16
00:02:36,238 --> 00:02:37,815
Výborně, vojáku.

17
00:03:12,232 --> 00:03:14,854
SOUČASNOST

18
00:03:22,200 --> 00:03:23,944
<i>Jak to tam vypadá?</i>

19
00:03:24,036 --> 00:03:26,028
Poldové normální.

20
00:03:27,122 --> 00:03:28,747
Stanice malá.

21
00:03:30,918 --> 00:03:32,163
Ulice klidná.

22
00:03:32,502 --> 00:03:33,997
<i>Je to dobrý cíl.</i>

23
00:03:34,212 --> 00:03:36,371
Na jižním rohu je bankomat.
Což znamená?

24
00:03:36,465 --> 00:03:37,496
Kamery.

25
00:03:37,674 --> 00:03:39,418
<i>Obě ulice jsou jednosměrné.</i>
........