1
00:00:00,300 --> 00:00:04,340
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:07,620 --> 00:00:10,360
- Carol tam pořád je.
- A já ji najdu.

3
00:00:10,540 --> 00:00:12,100
Běž.

4
00:00:15,360 --> 00:00:18,500
Mohl bys mě prostě nechat být?

5
00:00:18,660 --> 00:00:22,120
<i>Tvůj čas nenastal.
Dostaneš se z toho.</i>

6
00:00:24,280 --> 00:00:26,880
- Co se tady stalo?
- Potřebuje pomoc.

7
00:00:26,940 --> 00:00:29,020
Tak jí pomozme.

8
00:00:51,580 --> 00:00:53,460
Brzy se setmí.

9
00:00:53,800 --> 00:00:55,780
Už tam skoro jsme.

10
00:00:56,100 --> 00:00:58,540
Máme lidi, kteří se
o ni dokáží postarat.

11
00:01:02,060 --> 00:01:04,680
- Co to děláš?
- Značkuju si cestu zpátky domů.

12
00:01:24,760 --> 00:01:26,760
- Nalevo!
- Jdu na to.

13
00:03:42,680 --> 00:03:45,060
Danieli. Coltone.

14
00:03:46,040 --> 00:03:50,060
Dobrá práce. Hledáme vás.

15
00:03:50,620 --> 00:03:53,420
Vypadá to, že jste sami někoho našli.

16
00:05:11,460 --> 00:05:13,500
Jak dlouho jsem spala?

17
00:05:15,960 --> 00:05:19,020
Dva dny, víceméně.

18
00:05:27,730 --> 00:05:29,740
Kde to jsme?

19
00:05:30,340 --> 00:05:32,680
Doktor říká, že se uzdravuješ.

20
00:05:32,760 --> 00:05:35,780
Říkal, že to mohlo
být horší, ale tys měla štěstí.

21
00:05:36,760 --> 00:05:41,000
Co se týče tvého vaku se zbraněmi,
tak ten chtěli někam zavřít.

22
00:05:41,620 --> 00:05:44,660
Vypadají, že nám pomáhají,
tak jsem neměl nic proti.

23
00:05:44,940 --> 00:05:48,240
Bude to tak dlouho,
........