1
00:00:00,034 --> 00:00:01,567
V predchádzajúcich častiach "Aftermath"...

2
00:00:01,569 --> 00:00:03,235
Prečo ste takí vyobliekaní?
Ako zo skanzenu?

3
00:00:03,237 --> 00:00:05,504
Devyn sem priviedol dievča.

4
00:00:05,506 --> 00:00:06,739
Čoskoro sa na ňu pozriem.

5
00:00:06,741 --> 00:00:08,207
- Čo chcete?
- Tetracyklín.

6
00:00:08,209 --> 00:00:10,242
Naháňajú všetkých
Feverheads do jednej zóny.

7
00:00:10,244 --> 00:00:11,577
Privediem našu dcéru späť.

8
00:00:11,579 --> 00:00:15,214
Dal som im do nápoja kyanid.

9
00:00:15,795 --> 00:00:18,517
Prišlo si to po ňu
ale spoznalo ju to.

10
00:00:25,893 --> 00:00:27,626
Ona priviedla toho démona.

11
00:00:27,628 --> 00:00:28,803
Ako to môžeš tvrdiť?

12
00:00:28,838 --> 00:00:30,028
Vie o tom všetko.

13
00:00:30,030 --> 00:00:31,430
Videla ho už aj predtým.

14
00:00:31,432 --> 00:00:33,765
Nielen že ho videla.
ona ho ovládala.

15
00:00:37,104 --> 00:00:40,172
A teraz ešte používa kúzla
na Devyna.

16
00:00:40,174 --> 00:00:42,374
Lily, koho by to trápilo?

17
00:00:43,410 --> 00:00:45,577
Vieš čo je divné?

18
00:00:45,579 --> 00:00:47,412
Podlé dievčatá sú zvyčajne pekné.

19
00:00:47,414 --> 00:00:49,281
Tieto sú ale totálne trúby.

20
00:00:49,283 --> 00:00:50,482
Nejde o teba.

21
00:00:50,484 --> 00:00:52,417
Chovajú sa tak ku každému.

22
00:00:52,419 --> 00:00:54,486
Mali by sme si ísť
zaplávať do jazera.

23
00:00:54,488 --> 00:00:55,821
Mal by si si dať
studenú sprchu.

........