1
00:01:23,834 --> 00:01:28,839
<i>Som kapitán James Tiberius Kirk
zo Spojenej federácie planét.</i>

2
00:01:29,215 --> 00:01:34,220
Stojím pred vami ako neutrálny
zástupca Fibonanskej republiky.

3
00:01:34,720 --> 00:01:36,722
Prinášam ako gesto dobrej vôle

4
00:01:37,056 --> 00:01:40,184
pred vážených členov
delegácie Teenaxu

5
00:01:40,684 --> 00:01:45,189
dar od Najvyššej rady Fibonanu
s prejavom najhlbšej úcty.

6
00:01:48,192 --> 00:01:49,860
Čo s tým je?

7
00:01:51,195 --> 00:01:52,029
Čo prosím?

8
00:01:52,363 --> 00:01:54,448
Prečo to už nechcú?

9
00:01:55,282 --> 00:01:59,787
Bola to súčasť starovekej zbrane
a prinášam ju ako symbol

10
00:02:00,412 --> 00:02:01,747
mieru.

11
00:02:02,081 --> 00:02:05,626
Vo fibonanskej kultúre
darovať zbraň znamená prímerie.

12
00:02:05,793 --> 00:02:07,378
Ako k tomu prišli?

13
00:02:07,503 --> 00:02:09,672
Získali to už veľmi dávno.

14
00:02:09,880 --> 00:02:11,298
Takže to ukradli.

15
00:02:12,133 --> 00:02:13,968
Nie, oni, hm...

16
00:02:15,052 --> 00:02:17,888
Nepoznáte Fibonancov tak ako my!

17
00:02:18,139 --> 00:02:20,307
To je pravda.
Vaša excelencia, tento dar...

18
00:02:20,474 --> 00:02:22,977
Je to banda klamárskych zlodejov,

19
00:02:23,144 --> 00:02:25,646
čo by nás najradšej
vyvraždila v spánku!

20
00:02:25,813 --> 00:02:29,775
Tento cenný artefakt
je symbolom dôvery a mieru.

21
00:02:30,109 --> 00:02:33,154
Chcú nás nakrájať a opiecť nad ohňom!

22
00:02:33,404 --> 00:02:34,738
Tomu neverím.

23
00:02:34,905 --> 00:02:37,074
A zožrať nás!
........