1
00:00:16,460 --> 00:00:19,200
<i>Myslíš si, že je to roztomilé, co?</i>

2
00:00:19,300 --> 00:00:22,509
<i>Myslíš si, tam je nějaká vazba.</i>

3
00:00:22,620 --> 00:00:25,226
<i>Takže ji krmíš,</i>

4
00:00:25,600 --> 00:00:27,648
<i>oblékáš ji.</i>

5
00:00:27,800 --> 00:00:31,500
Já, kocour

6
00:00:31,720 --> 00:00:33,370
<i>Ale kočce je jedno, jestli žiješ,</i>

7
00:00:33,440 --> 00:00:36,250
<i>pokud jí někdo
dá dvakrát denně Whiskas.</i>

8
00:00:45,560 --> 00:00:49,770
<i>Lidé tak zoufale někoho potřebují,</i>

9
00:00:49,840 --> 00:00:51,729
<i>že si vezmou téměř cokoliv.</i>

10
00:00:52,440 --> 00:00:55,205
Našla jsem ho na ulici
měsíce po té nehodě

11
00:00:55,280 --> 00:00:57,328
a oblékla jsem ho jako Masaa.

12
00:00:57,400 --> 00:01:00,961
Vím, že můj syn se
ke mně vrátil v této kočce.

13
00:01:01,120 --> 00:01:04,602
Bez ohledu na to, jak moc jste osamělí,

14
00:01:04,680 --> 00:01:07,968
kočka není člověk.

15
00:01:30,200 --> 00:01:32,646
Dobře, díky.

16
00:01:32,760 --> 00:01:35,843
Takže, v marketingu chtějí
podpis kvůli tomu novému billboardu.

17
00:01:36,680 --> 00:01:38,205
Co na to říkáš?

18
00:01:38,280 --> 00:01:40,169
Je tam trochu moc Photoshopu.

19
00:01:40,240 --> 00:01:41,287
Sežeň opravdovou F-16.

20
00:01:41,460 --> 00:01:42,507
Nafotíme reálné obrázky.

21
00:01:42,520 --> 00:01:44,310
Říkali, že na to nemají rozpočet.

22
00:01:44,320 --> 00:01:45,685
Vyhoď všechny z marketingu.

23
00:01:45,760 --> 00:01:48,047
Chceš vyhodit
celé marketingové oddělení?

24
00:01:48,120 --> 00:01:51,090
Ne. Chci letět F-16.
........