1
00:00:00,211 --> 00:00:01,778
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,813 --> 00:00:03,646
Mám tři mrtvoly,

3
00:00:04,890 --> 00:00:06,716
jeden barevný vlas

4
00:00:06,751 --> 00:00:08,885
a žádné svědky.

5
00:00:09,406 --> 00:00:11,940
Philipe, dělej. Padáme odsud.

6
00:00:11,965 --> 00:00:13,364
Ten vrah je někde venku.

7
00:00:13,389 --> 00:00:15,056
Jestli je vrah někde venku,

8
00:00:15,091 --> 00:00:16,457
jste jediná kdo ho může najít?

9
00:00:17,884 --> 00:00:19,117
Tommy si půjčil moji bundu,

10
00:00:19,142 --> 00:00:20,308
Tu, kterou jsem měl tu noc.

11
00:00:20,343 --> 00:00:22,276
Co když si myslí,
že Tommy jsem já?

12
00:00:22,312 --> 00:00:23,498
Tommy a Tracy jsou mrtví.

13
00:00:23,523 --> 00:00:25,557
Těžko uvěřit, že kluk jako on

14
00:00:25,582 --> 00:00:26,647
ujížděl na heroinu.

15
00:00:26,683 --> 00:00:29,851
Prosím, Philipe, neříkej to.

16
00:00:29,886 --> 00:00:32,286
Musíme jen najít někoho,
kdo má červené konečky vlasů.

17
00:00:32,322 --> 00:00:34,322
Prosím, zavolej mi.
Miluji tě.

18
00:00:34,357 --> 00:00:35,423
Je to pedofil.

19
00:00:35,458 --> 00:00:36,657
To je telefon,
ze kterého mu voláš?

20
00:00:36,693 --> 00:00:37,658
Ne!

21
00:00:37,694 --> 00:00:39,488
Pane Milonkoviči,
víte o tom,

22
00:00:39,513 --> 00:00:41,143
že vaše dcera
je nahlášena jako pohřešovaná.

23
00:00:41,168 --> 00:00:42,597
Bella?

24
00:00:42,810 --> 00:00:43,976
........