1
00:00:40,320 --> 00:00:44,880
Bratři a sestry! Už je tu
Tonino Pettola! Zachránce!

2
00:00:54,800 --> 00:00:59,440
Ty! Jsi to ty! Ano, opravdu!

3
00:01:01,960 --> 00:01:07,520
Vy vidíte ovci! Ale není to ovečka.
Je to Panna Maria!

4
00:01:08,560 --> 00:01:14,840
Já vidím Marii! Hladoví,
nemocní, hříšní! Modlete se.

5
00:01:15,120 --> 00:01:19,120
Modlete se k Panně Marii!
Matko Boží, Matko Boží,

6
00:01:19,480 --> 00:01:22,240
zbav hladové hladu,

7
00:01:22,320 --> 00:01:25,880
nemocné nemoci, hříšné hříchu.

8
00:01:26,000 --> 00:01:29,480
Obracím se k tobě,
obracím se k tobě, Matko Boží.

9
00:01:29,640 --> 00:01:33,720
Vyslyš svoje věrné,
vyslyš je a oroduj za ně.

10
00:01:34,400 --> 00:01:40,560
O to tě žádám já,
spasitel, nebohej Tonino.

11
00:01:41,960 --> 00:01:43,320
Dej nám sílu. Pomoz nám!

12
00:01:45,400 --> 00:01:47,480
Už dost!

13
00:03:04,000 --> 00:03:08,440
MLADÝ PAPEŽ

14
00:03:39,240 --> 00:03:43,800
-Proč jste plakala?
-Moje sestra umírá.

15
00:03:43,920 --> 00:03:46,320
-Kde máte sestru?
-Doma, na Srí Lance.

16
00:03:46,440 --> 00:03:48,680
-Co jí je?
-Umírá.

17
00:03:48,760 --> 00:03:50,680
-Byla jste za ní?
-Nemám odvahu.

18
00:03:50,760 --> 00:03:53,880
-Proč jste se stala jeptiškou?
-Poznala jsem Pána.

19
00:03:54,640 --> 00:03:57,800
-Kde?
-V baru. Byla jsem chudá.

20
00:03:58,800 --> 00:04:02,640
Přišel ke mně opilý Němec
a řekl: "Bůh pomáhá chudým."

21
00:04:03,720 --> 00:04:07,600
-Jste silná?
-Moc se snažím. Ale jsem malá.

22
........