1
00:02:09,542 --> 00:02:13,417
<i>BRAZÍLIE</i>

2
00:03:51,042 --> 00:03:52,551
<i>Před 2 roky byl zavražděn</i>

3
00:03:52,576 --> 00:03:56,292
<i>superintendent Chung Do Cheng
ze zpravodajské služby.</i>

4
00:03:56,501 --> 00:03:58,626
<i>Aby ochránil své agenty v utajení,</i>

5
00:03:58,626 --> 00:04:02,376
<i>vymazal před smrtí
ze svého počítače jejich složky</i>

6
00:04:02,542 --> 00:04:04,501
<i>a policie tak s nimi ztratila kontakt.</i>

7
00:04:04,667 --> 00:04:07,042
<i>Když policie soubory obnovila,</i>

8
00:04:07,042 --> 00:04:08,917
<i>začala po agentech pátrat,</i>

9
00:04:09,126 --> 00:04:12,042
<i>dokud se jim nepovedlo všechny najít.</i>

10
00:04:28,292 --> 00:04:30,167
Z cesty!

11
00:04:33,251 --> 00:04:34,667
Znova už né!

12
00:04:36,042 --> 00:04:37,292
Pozor!

13
00:04:41,042 --> 00:04:42,251
Promiňte.

14
00:04:42,292 --> 00:04:43,917
Uhněte!

15
00:04:51,126 --> 00:04:54,042
No to snad né!

16
00:05:24,792 --> 00:05:26,001
Naskoč!

17
00:05:32,126 --> 00:05:33,417
Zasekla jsem se!

18
00:05:35,792 --> 00:05:37,126
Už jsi skončila?

19
00:05:37,417 --> 00:05:38,917
Nechceš si pohnout?

20
00:05:40,126 --> 00:05:42,542
Nevím, jak bych to vysvětlil
u zátarasu před námi.

21
00:05:46,417 --> 00:05:49,917
Říkal jsi, že to nebude nebezpečný.
Skoro jsem umřela!

22
00:05:50,292 --> 00:05:51,917
To jsem nikdy neřekl.

23
00:05:52,042 --> 00:05:54,251
Řekl jsem, že to
nebude moc nebezpečný.

24
00:05:54,417 --> 00:05:58,042
Když dobře neslyšíš,
........