1
00:00:08,768 --> 00:00:10,768
Vixen
S02E03

2
00:00:14,884 --> 00:00:16,686
Cos to řekl?

3
00:00:17,131 --> 00:00:19,108
Vypadáš přesně
jako tvoje matka.

4
00:00:19,270 --> 00:00:20,395
Moje matka?

5
00:00:20,840 --> 00:00:22,404
Jak znáš...

6
00:00:37,204 --> 00:00:40,737
Kvůli ztraceným totemům Zambezi
jsem pročesal celou Afriku

7
00:00:41,038 --> 00:00:42,509
a pak, během jednoho večera,

8
00:00:42,535 --> 00:00:44,535
nenarazím na jeden,

9
00:00:44,679 --> 00:00:46,252
ale hned na dva.

10
00:00:46,557 --> 00:00:49,086
Kdo sakra jsi?
A odkud znáš mou matku?

11
00:00:55,101 --> 00:00:57,710
Pozor!

12
00:00:57,736 --> 00:00:59,064
Zmizte!

13
00:01:07,431 --> 00:01:10,090
Myslím, že se ještě
můžeme rozejít v dobrém.

14
00:01:10,116 --> 00:01:13,083
Dej mi ten totem a
nechám tě v klidu odejít.

15
00:01:13,140 --> 00:01:15,044
Vážně? Slibuješ?

16
00:01:53,473 --> 00:01:56,663
Takže jste ho vážně viděla
ovládat díky totemu oheň?

17
00:01:56,689 --> 00:01:59,163
Ne, spálila jsem se o kulmu.

18
00:01:59,189 --> 00:02:00,316
Neuvěřitelné.

19
00:02:00,342 --> 00:02:03,774
Každý totem ovládá jinou, ale
stejně silnou moc z nějakého důvodu.

20
00:02:03,800 --> 00:02:05,531
Aby byla zachována rovnováha.

21
00:02:05,557 --> 00:02:08,307
Jak mám asi
vyvážit takovou moc?

22
00:02:08,333 --> 00:02:10,335
Neviděl jste,
čeho je schopný.

23
00:02:10,361 --> 00:02:12,010
........