1
00:00:08,341 --> 00:00:09,409
Co se to se mnou děje?

2
00:00:09,543 --> 00:00:11,745
Nazývá se to
Stevens-Johnsonův syndrom.

3
00:00:11,912 --> 00:00:15,415
Je to vzácná, avšak vážná reakce
na léky, které berete.

4
00:00:16,483 --> 00:00:18,485
Říkali jste, že mi pomůžete.

5
00:00:18,652 --> 00:00:20,520
Děláme všechno, co můžeme,
pane Blakeu.

6
00:00:20,654 --> 00:00:24,257
Chceme vám to co nejvíc ulehčit.
Můžete popsat, jak se cítíte?

7
00:00:24,424 --> 00:00:26,560
Co myslíte tím
"všechno, co můžeme"?

8
00:00:29,396 --> 00:00:31,631
Mrzí mě, že vám nezabrala naše léčba.

9
00:00:31,765 --> 00:00:33,533
Snad může být útěchou,

10
00:00:33,667 --> 00:00:37,571
že poznatky získané
z vaší léčby pomohou ostatním.

11
00:00:45,812 --> 00:00:47,481
To už je druhý tento týden.

12
00:00:50,750 --> 00:00:52,419
Věděl, jaké má vyhlídky.

13
00:00:52,586 --> 00:00:55,255
Márnice je plná.

14
00:00:57,257 --> 00:01:01,995
Prosím, Bože. Prosím.

15
00:01:08,502 --> 00:01:10,403
Použijte kostní pilu.

16
00:01:18,779 --> 00:01:24,284
Pane Kirku, jste obviněn podle
oddílu 18, kapitoly 113B zákona.

17
00:01:24,451 --> 00:01:27,387
Terorismus přesahující
národní hranice.

18
00:01:27,554 --> 00:01:32,726
Kdokoliv zabije, zmrzačí
nebo ohrozí agenta vlády USA,

19
00:01:32,893 --> 00:01:35,795
je vinen z porušení tohoto zákona.

20
00:01:35,929 --> 00:01:39,065
To je jen hezký způsob vyjádření,
že jste zabil spoustu fajn lidí.

21
00:01:39,766 --> 00:01:40,934
Chcete k tomu něco říct?

22
00:01:45,005 --> 00:01:46,540
Pak jsme tady skončili.

23
00:01:51,878 --> 00:01:53,680
........