1
00:00:41,408 --> 00:00:44,161
ODSTŘELOVAČ

2
00:02:03,156 --> 00:02:04,324
Vidím pohyb.

3
00:02:05,575 --> 00:02:06,701
Dva muži.

4
00:02:08,244 --> 00:02:09,746
A asi tak...

5
00:02:12,165 --> 00:02:13,958
čtyřicet koz.

6
00:02:14,042 --> 00:02:17,795
Kozy jsou neutrální.
Nemusíme do nich střílet.

7
00:02:18,755 --> 00:02:19,923
Plán ústupu?

8
00:02:20,632 --> 00:02:25,470
První možnost je přes kopec.
Druhá po silnici a třetí směrem K řece.

9
00:02:26,804 --> 00:02:29,974
Ve vodě tě vystopujou leda ryby.

10
00:02:39,817 --> 00:02:42,820
Sára jde příští měsíc
na zdravotní školu.

11
00:02:43,780 --> 00:02:45,406
Tohle si šila sama.

12
00:02:45,573 --> 00:02:46,866
Jo, pěkný.

13
00:02:48,952 --> 00:02:51,329
Víš jistě, že je to mírová mise?

14
00:02:51,996 --> 00:02:54,832
Do míru nás běžně neposílají.

15
00:02:56,709 --> 00:02:58,795
Je tu až moc velkej klid.

16
00:03:05,802 --> 00:03:10,598
"Lemonier, tábor americké armády v Etiopii"

17
00:03:11,307 --> 00:03:12,788
- Navrhněte jiné souřadnice.
- Rozkaz.

18
00:03:15,311 --> 00:03:18,481
<i>TS-129 volá velitelství. Přepínám.</i>

19
00:03:19,065 --> 00:03:22,235
Pane, zachytil jsem pozici TS-129.

20
00:03:22,318 --> 00:03:25,822
<i>Mise vykonána, bod ústupu 8 km.</i>

21
00:03:25,947 --> 00:03:27,824
<i>Tady Zmije.</i>

22
00:03:27,949 --> 00:03:30,285
<i>Vidím naše jednotky.
Směřují k ústupovému místu.</i>

23
00:03:31,828 --> 00:03:33,830
Jedou naši.

24
00:03:33,913 --> 00:03:35,748
<i>Tady velitelství. Pozor!</i>
........