1
00:00:58,760 --> 00:01:00,680
Bratři a sestry.

2
00:01:03,880 --> 00:01:07,300
Časy, ve kterých žijeme,

3
00:01:09,240 --> 00:01:11,280
nás zkoušejí všechny.

4
00:01:12,240 --> 00:01:14,800
Zkouší naši víru.

5
00:01:15,440 --> 00:01:18,420
Zkouší naši víru.

6
00:01:19,150 --> 00:01:21,720
Kde je náš Pán?

7
00:01:22,020 --> 00:01:23,980
Opustil nás?

8
00:01:24,040 --> 00:01:26,120
Dívá se?

9
00:01:26,180 --> 00:01:28,540
I já jsem se podivoval...

10
00:01:28,700 --> 00:01:32,480
"Který Bůh by nás takhle zkoušel?"

11
00:01:32,700 --> 00:01:36,140
Ale pak jsem se zahleděl
do svého nitra

12
00:01:36,350 --> 00:01:39,860
a zjistil, že odpověď na mou otázku

13
00:01:39,880 --> 00:01:42,200
se skrývá v otázce samotné.

14
00:01:44,440 --> 00:01:46,840
Bůh, ve kterého věřím,

15
00:01:48,600 --> 00:01:51,060
Bůh, kterého znám,

16
00:01:51,940 --> 00:01:54,260
by nic takového neudělal.

17
00:01:54,760 --> 00:01:57,500
- Tohle není Bůh!
- Amen.

18
00:01:57,940 --> 00:02:02,380
Tahle věc, tohle zlo,
které na nás padlo,

19
00:02:03,280 --> 00:02:05,380
chce, abychom se od Něj odvrátili,

20
00:02:05,980 --> 00:02:09,400
abychom se odvrátili od své víry.

21
00:02:13,630 --> 00:02:16,760
Živí se našimi pochybami.

22
00:02:18,200 --> 00:02:21,520
Nepoddávejte se mu.

23
00:02:23,420 --> 00:02:26,120
Nekrmte ho.

24
00:02:28,960 --> 00:02:31,280
Nepoddávejte se tomu.

25
........