1
00:00:01,713 --> 00:00:03,971
Som Ralph Dineen,
a na môj projekt z občianskej

2
00:00:04,071 --> 00:00:07,573
sa pýtam priemerných amerických
voličov počas volebného dňa.

3
00:00:09,042 --> 00:00:10,876
Pane, zisťujem, aké problémy

4
00:00:10,878 --> 00:00:12,377
trápia priemerného Američana.

5
00:00:12,379 --> 00:00:14,412
Zatiaľ nie som Američan a keby som bol,

6
00:00:14,414 --> 00:00:16,681
moje IQ ma robí vysoko nad priemerom.

7
00:00:16,683 --> 00:00:17,716
Vážne?

8
00:00:17,718 --> 00:00:19,351
Toto je na známku.

9
00:00:19,353 --> 00:00:20,986
V poriadku.

10
00:00:20,988 --> 00:00:22,821
Nuž, ak by som bol občanom,

11
00:00:22,823 --> 00:00:25,457
znepokojuje ma, ako pomalý je

12
00:00:25,459 --> 00:00:26,758
Úrad pre patenty a značky.

13
00:00:26,760 --> 00:00:27,826
Čakal som na schválenie

14
00:00:27,828 --> 00:00:29,327
niektorých mojich vynálezov dlhšiu dobu.

15
00:00:29,329 --> 00:00:30,595
Videl si, vytvoril som

16
00:00:30,597 --> 00:00:33,231
rozmanité, jedinečné inovácie,
ktoré v konečnom dôsledku upravia

17
00:00:33,233 --> 00:00:34,633
smer...
Nikto nemá rád tvoje vynálezy.

18
00:00:34,635 --> 00:00:35,634
Poď sem, Ralphy.

19
00:00:35,636 --> 00:00:37,035
Sprav na mňa záber.

20
00:00:37,037 --> 00:00:39,471
Kameraman, nový objekt.

21
00:00:41,141 --> 00:00:42,007
A tu máme niekoho,

22
00:00:42,009 --> 00:00:44,042
kto volí takmer pol storočie.

23
00:00:44,044 --> 00:00:45,710
Nepodstatné.

24
00:00:45,712 --> 00:00:47,579
Problém, ktorý trápi mňa,

........