1
00:00:08,460 --> 00:00:10,400
<i>V předchozích dílech jste viděli.</i>

2
00:00:10,470 --> 00:00:12,570
Myslím si, že je Brandon James zpět.

3
00:00:12,570 --> 00:00:14,810
Asi vím, jak zjistit,
zda je vážně zpátky.

4
00:00:14,810 --> 00:00:16,510
Podívej dozadu. To je Eli.

5
00:00:16,510 --> 00:00:18,240
Co dělal Eli na Willově pohřbu?

6
00:00:18,250 --> 00:00:21,020
To jsou skoro stejné fotky,
jako ty, co jsem viděla na farmě.

7
00:00:21,020 --> 00:00:23,220
Uvědomuješ si, že pokud měl Eli
tyhle dopisy... potom je to vrah.

8
00:00:23,220 --> 00:00:25,380
Možná tu prasečí farmu
používá jako svoji skrýš?

9
00:00:25,390 --> 00:00:27,590
Tuto epizodu The Morgue
věnuji Zoe Vaughn.

10
00:00:27,590 --> 00:00:30,360
- Co to sakra? Přestaň...
- <i>Ať už jsem šla kamkoliv,</i>

11
00:00:30,360 --> 00:00:32,290
<i>sledovaly mě...
Jejich hlasy.</i>

12
00:00:32,290 --> 00:00:35,130
To je podcast toho Noaha?

13
00:00:35,130 --> 00:00:36,730
Dobře, jsem tady!

14
00:00:37,330 --> 00:00:38,870
Pane Maddoxi!

15
00:00:38,870 --> 00:00:42,800
Emma jede s Audrey na farmu
Jamesových a nebere mi mobil.

16
00:00:43,970 --> 00:00:45,310
My jsme to neudělaly.

17
00:00:45,310 --> 00:00:47,340
- Ty jí zatýkáš?
- Emmo!

18
00:01:02,430 --> 00:01:05,600
Ty a já. To nikdy nevyjde z módy.

19
00:01:07,440 --> 00:01:08,800
My jsme to neudělaly.

20
00:01:09,870 --> 00:01:11,800
Posloucháte mě?

21
00:01:13,240 --> 00:01:15,680
- Hej, pozor!
-Pozor! Chlap na silnici!

22
00:01:59,290 --> 00:02:01,890
- Počkat, kam šel?
- Já nevím. Já nevím.

23
........